Verslag wandeling cursisten op 14/5/2022

Verslag wandeling cursisten vlinders op 14/5/2022

Op zaterdag 14/5 vond de eerste wandeling plaats voor de cursisten vlinders.

We kwamen samen te Eigenbilzen aan de brug onder een stralende blauwe hemel.

Een tiental personen volgde deze praktische les .

Na enige uitleg door Martin over het verschil dag - en nachtvlinders trokken we

er op uit met onze vlindernetjes.

Wegens het aanhoudende droge weer was het aantal vlinders beperkt. Weinig bloemen

en zeer droge graslanden.

Ondanks deze omstandigheden hebben we volgende vlinders kunnen monitoren.

1.Citroenvlinder- 2.Groot dikkopje – 3.Bruin dikkopje – 4.Boswitje – 5.Klein koolwitje –

6.Atalanta – 7.Icarusblauwtje -8.Adonisblauwtje ?

Daarna trokken we naar de “Branderij” waar we vele Boswitjes en Bruine dikkopjes

konden waarnemen.

Rond 16u keerden we terug naar huis na toch wel een geslaagde uitstap.

Volgende uitstap zal doorgaan op 2 juli om 14u op de Lieteberg.