Verslag vergadering 30 maart 2022

Verslag vlinderwerkgroep 30 maart 2022-03-31

Aanwezig : Appermont Alex , Vanherle Roland , Pauli Lizette , Konings Filip , Meijers Maike

Vandebroek Jos , Collings Raymond en Stinckens Martin.

Verontschuldigd : Hellofs Theo en Homans Paul.

Agendapunten :

1.Verslag vorige vergadering.

2.Waarnemingen vorig jaar.

Aan de hand van onze website werden de waarnemingen van vorig jaar overlopen.

Er zijn hier en daar wel wat verschuivingen waar te nemen.

Je kan dit nog eens bekijken op onze website. Over het algemeen zijn het aantal soorten

ongeveer hetzelfde gebleven.

3.Tellingen per maand.

Er is besproken dat er 2 maal per maand geteld wordt en deze waarnemingen de eerste

week van de volgende maand door te geven.

4. Verdeling UTM hokken voor dit jaar.

Deze verdeling is geplaatst op onze website. Niet iedereen heeft zijn hokken al doorgegeven.

Gelieve dit dan ook zo spoedig mogelijk te doen zodat we deze kunnen aanpassen.

5.Paraktisch les deelnemers vlindercursus.

Zaterdag 14/5 om 14 u. Samenkomst aan de brug naar Gellik.

Zaterdag 2/7 om 14 u . Samenkomst Lieteberg.

Roland zal de deelnemers verwittigen over deze uitstappen.

Martin maakt afspraak op de Lieteberg.

De stad Bilzen zal voor iedere deelnemer een soort diploma uitreiken.

Roland zal een voorontwerp maken en dit doorgeven aan Filip Konings.

6.Aankoop vlindernetjes.

De stad Bilzen heeft een 10 tal nieuwe vlindernetjes aangekocht.

Op de vergadering heeft Martin deze uitgedeeld aan iedereen.

Voor degenen die nog een nieuw vlindernetje wil , er zijn er nog een 3 tal in voorraad.

7.Subsidie Natuurpunt.

Door natuurpunt werd er een som van 150 euro op onze rekening gestort vanwege

onze cursus dagvlinders. Met dit geld zullen er een aantal vlinderboeken aangekocht worden.

Roland zal hier het nodige voor doen.

8.Wandeling voor de bevolking.

Op 21/8 om 14 u zullen we een wandeling organiseren voor de bevolking.

Samenkomst aan de brug van Gellik. Filip zal deze uitnodiging versturen naar de uit data bank.

9.Plan “Leeuwerik”.

Filip gaf de nodige uitleg over dit plan. Dit plan voorziet grote gebieden van Elia.

De bedoeling is om hier struweel , bloemen en struiken aan te planten.

De besprekingen met de landbouwers is in volle fase.

10.Bloemzaden voor 2023.

Volgend jaar zullen er opnieuw bloemzaden verdeeld worden.

11.Start WhatsApp groep.

Onder de bestuursleden zal een WhatsApp groep aangemaakt worden.

De bedoeling is om gegevens met elkaar uit te wisselen , zoals vlinders , planten of foto’s.

Roland Vanherle zal deze App aanmaken en iedereen uitnodigen.

Iedereen is vrij om hiervan deel uit te maken.

12.Datum volgende vergadering : in de Schepenzaal op 17 mei om 19.30u.