Verslag vergadering 17 mei 2022


Aanwezig : Collings Raymond , Vanherle Roland , Appermont Alex , Stinckens Martin

Konings Filip en Meyers maike.

Verontschuldigd : Hellofs Theo , Coppin Michael en Homans Paul.

1.Verslag vorige vergadering .

2.Waarnemingen 2022

Door de droogte zijn er dit jaar minder waarnemingen van het aantal vlinders.

Ondanks deze droogte hebben we toch een groot aantal soorten kunnen monitoren.

Vooral citroenvlinders en dagpauwogen deden het goed als eerste generatie.

Zie verder bij waarnemingen.

3.Verslag praktische les op zaterdag 14/5/2022

Na 2 jaar konden we eindelijk onze praktische les geven. Helaas heeft een groot aantal

cursisten afgehaakt wegens de corona crisis. Een tussenstop van 2 jaar is te lang.

4.Afspraken 2de excursie voor cursisten op 2/7 om 14u op de Lieteberg.

Roland doet nog een mail aan alle deelnemers.

Martin regelt deze uitstap op de Lieteberg.

De Stad Bilzen zal aan iedere deelnemer een attest bezorgen met een kleine tractatie.

5.Vlinderexcursie voor de bevolking op 2/8 om 14u.

Samenkomst aan brug van Eigenbilzen.

Filip zorgt voor artikel in de Uitdatabank.

6.Op 9/6 komen ANB , Dienst Waterwegen, Natuurpunt , Orchis en de Stad Bilzen samen

om de problemen op de Branderij te bespreken. Voor de vlinderwerkgroep is het

belangrijk dat deze taluds vrij gemaakt worden om op deze manier het vlinderbestand

te kunnen behouden.

7.Op de vergadering werden vlinderboeken uitgedeeld die aangekocht werden met het geld

wat door Natuurpunt geschonken werd vanwege de cursus Vlinders.

8.Leden van het bestuur die willen deelnemen aan de Watssapp vlinderwerkgroep

en hun telefoonnummer nog niet doorgegeven hebben aan Roland Vanherle kunnen

dit nog steeds doen. Op deze manier is het gemakkelijk om gegevens en foto’s naar elkaar door te

sturen.

9.Datum volgende vergadering : Woensdag 6/7 om 19.30u in de Schepenzaal.