Verslag vergadering 28 april 2021

Aanwezig : Meijers Maike , Konings Filip , Vanherle Roland , Pauli Lizette , Appermont Alex nl

echtgenote , Homans Paul , Stinckens Martin , Collings Raymond en Hellofs Theo.

Verontschuldigd : Coppin Michael en Gabriels Koen.

Agendapunten :

1.Verslag vergadering van 20 februari 2018.

De coronamaatregelen van 2020 zijn verschillende activiteiten die niet kunnen

doorgaan. In de mate van het mogelijke proberen we dit jaar de draad terug op te

nemen , de cijfers laten dit voorlopig niet toe.

2. Verdeling UTM hokken voor 2021.

Martin zal de afwezigen op de vergadering een mail sturen om te vragen welke hokken ze

dit jaar willen minitoren. Deze hokken zullen op de website verschijnen zodra alles binnen is.

3. Tellingen van de voorbije maanden mogen doorgegeven worden zodat Martin dit op de website

kan zetten. Citroenvlinder , Dagpauwoog , Kleine vos , Klein koolwitje , Boomblauwtje , Bont

zandoogje , Oranje tipje en Gehakkelde aurelia vliegen riet.

4. Roland Vanherle gaf uitleg over het leeuwerikplan ( zie website Leeuwerikplan ).

De vlinderwerkgroep wil ook haar steentje bijdragen om in dit plan haar steentje bij te dragen.

Er is vooraf een cursus georganiseerd op het veld waarnemingen zullen plaatsvinden.

Op 14 mei van 18u30 tot 20u00 doen we mee aan de monitoring van de Sintelaarsstraat

te Martenslinde. Samenkomst voor de liefhebbers aan het Wilderpark te Martenslinde.

Alle deelnemers ontvangen een zakboekje bij deelname aan de cursus.

Verdere uitleg kun je altijd bekomen bij Vanherle Roland.

5.Uitstap Vlinderwerkgroep en wandeling voor de bevolking.

Vanwege de corona maatregelen lijkt het ons niet geschikt om deze 2 wandelingen dit jaar te

organiseren. Dit wordt uitgesteld tot in het jaar 2022.

6. Artikel voor de " Dertien ".

Martin zal een artikel schrijven over onze werking zodat de vlinderwerkgroep toch in de aandacht

blijft voor de bevolking.

7.Martin vraagt aan de Stad Bilzen over de modaliteiten van de " Boerenmarkt " te Bilzen.

In samenwerking met de Lieteberg en onze Vlinderwerkgroep kan de aandacht worden

op de wereld van vlinders en bijen. Ook kunnen er bijen producten aangeboden worden.

8.Varia.

Filip Konings zal 10 vlindernetjes bestellen om de oude te vervangen.

9.Datum volgende vergadering via PC : 30 juni om 19.30u.