Verslag vergadering van 20 februari 2020

Aanwezig : Pieter Vandeloo , Stinckens Martin , Homans Paul , Hardy Ghislain , Vanherle Roland ,

Coppin Michael , Theo Schaelenbergh , Vandebroek Jos en Theo Hellofs.

Verontschuldigd : Maike Meijers.

Agendapunten :

1.Verslag vorige vergadering werd goedgekeurd.

2.Toetreding cultuurraad.

Ook de vlinderwerkgroep is toegetreden tot de cultuurraad.

De nodige papieren werden ingediend en goedgekeurd.

3.Cursus dagvlinders .

Op 2/3 en 10/3/2020 zal deze cursus plaatsvinden in CC De Kimpel.

Deze lessen gaan door van 19.30 tot 22.30 u.

Op dit ogenblik zijn er 14 inschrijvingen.

Lesgever is Joeri Cortens.

De praktische lessen worden vastgelegd op de cursus zelf.

4.Verdeling UTM hokken voor de tellingen.

De hokken werden verdeeld onder de aanwezigen.

Martin doet een mail naar de andere personen die niet aanwezig waren.

5.Aanvraag rijden op het jaagpad naast Albertkanaal.

Martin geeft de nummerplaten door van de bestuursleden.

6.Jaarprogramma.

- Tellingen 2x per maand.

- Cursus dagvlinders op 3 en 10 maart.

Praktische lessen worden bepaald op de cursus zelf.

- Jaarlijkse uitstap bestuur.

Uitstap naar Lanaye en omstreken .Datum wordt op volgende vergadering vastgelegd.

- Uitstap bevolking .

Ook deze datum wordt vastgelegd op volgende vergadering en na de cursus.

7. Variapunten.

8. Datum volgende vergadering : 23/4/2020 om 19.30u.