Verslag vergadering van 22 april 2019

Aanwezig : Moesen Veronik , Hardy Ghislain , Vanherle Roland en Lizette , Peeters Dirk ,

Coppin Michael , Vandebroek Jos en Stinckens Martin.

Verontschuldigd : Gabriƫls Jan , Gabriƫls Koen , Collings Raymond , Hellofs Theo en Konings Filip.

Agendapunten :

1.Verslag vorige vergadering werd goedgekeurd.

2.Tellingen voorbije maanden.

Wegens het mooie weer van de voorbije maanden zijn de vlinders al vrij vlug aan het vliegen.

Vooral zijn er veel citroenvlinders geteld. Zie website.

Andere soorten zijn er minder geteld omdat de laatste generatie van 2018 het moeilijk gehad

heeft om eieren af te zetten. Denk maar aan de brandnetels die volledig uitgedroogd waren

tijdens de warme zomer. Dagpauwoog en kleine vos waren hier het slachtoffer van.

3.Cursus dagvlinders.

Omdat er te weinig mensen ingeschreven hebben is deze cursus geannuleerd.

Het bestuur denkt er aan om begin 2020 opnieuw een cursus te organiseren.

4.Uitstap Lanaye voor het bestuur op 18/5 van 14 tot 17 u.

Op dit ogenblik zijn we met 6 personen.

Martin zal de afwezigen op de vergadering een mail sturen of ze kunnen meegaan.

Ghislain , Roland en Jos kunnen rijden.

5.Lezing Solitaire bijen : tuinen kunnen niet zonder.

Deze avond gaat door op 29/4 in zaal Hartenberg te Eigenbilzen.

De vlinderwerkgroep zal een klein standje opzetten om ons kenbaar te maken.

Ook zal er gevraagd worden achter de interesse voor de vlindercursus.

6.Uitstap naar Barvaux op 8/6 om 8 u tot 18 u.

Gidsen zijn geregeld .Vertrek om 10 u met hen aan parking Carrefour Market.

Adres : Route de Marche , 26 6940 Barvaux.

Op dit ogenblik zijn we met 10 personen.

Martin zal het aantal deelnemers nog doorspelen zodat het aantal plaatsen in

het restaurant kunnen gereserveerd worden door de gidsen.

Ook voor de afwezigen op onze vergadering zal Martin een mail doen.

Rijden : Ghislain , Roland en Jos.

7.Vlinderwandeling bevolking.

Deze gaat door op 14/7 van 14 tot 17 u op de Lieteberg.

Martin regelt de afspraak en de gidsbeurt.

Deelname is 1 euro per persoon.

Mail doen naar Natuurpunt , Orchis , Milieudienst , Lin in het Groen en Tuin hier.

8.Planten bloembollen.

De Stad Bilzen engageert zich volgend jaar om zo veel mogelijk bloembollen te

planten , vooral crocussen.

9.Op volgende vergadering zullen we bekijken hoe het verder moet met de inventarisatie

van onze proefbermen.

10.Datum volgende vergadering : woensdag 19 juni om 19.30u.