Verslag vergadering 5 december 2019

Aanwezig : Meijers Maike ,Vandebroek Jos , Vanherle Roland , Lizette Pauli

Schaelenbergh Theo , Stinckens Martin

> Konings Filip , Collings Raymond , Hellofs Theo en Coppin Michael.

Agendapunten :

1.Verslag vorige vergadering werd goedgekeurd.

2. Jaarverslag 2019.

Aan de hand van de statistiek die je kunt terugvinden bij verslagen van 2019

kan je zien dat er heel wat verschuivingen de laatste 2 jaar.

Opmerkelijk zijn de lage totalen van sommige vlinders.

Dagpauwoog , Landkaartje , Boswitje , Kleine vos , bruin dikkopje en vooral het

Koevinkje heeft een sterke achteruitgang.

Op de entomologische vergadering in november zijn er meerdere oorzaken

voor deze achteruitgang voorop gesteld.

Lange droogte en hittegolven , laag waterpeil , steeds toenemende bebouwing

slecht bermbeheer en veelvuldig gebruik van sproeimiddelen liggen zeker

aan de basis van dit fenomeen.

Ook zijn er bepaalde insecten die hun weg naar het noorden weten te vinden

door de voortdurende klimaatopwarming in het zuiden.

Aanplanten van diverse waardplanten en onderhoud van geschikte terreinen

zal dan ook een noodzakelijkheid worden willen we ons vlinderbestand op peil

kunnen houden.

3. Vlindercursus 2020.

Roland Vanherle heeft duidelijke afspraken gemaakt met Natuurpunt om deze

cursus in 2020 te organiseren.

Zaal , spreker , data en prijs zijn bepaald.

Ook de publicatie voor deze cursus is vastgelegd.

4. Bermbeheer en nieuwe aanplantingen.

De stad Bilzen is een goed voorbeeld van bermbeheer. In de voorbije jaren werd

hier veel aandacht aan besteed en dit blijkt toch wel zijn nut te hebben.

Er was een overleg over dit in de toekomst nog uit te breiden.

Samen met alle natuurverenigingen zal er dan ook in de toekomst een vergadering zijn

plaats vinden om nog beter ons milieu hier in Bilzen te beschermen en zelfs nog meer

aandacht voor schenken aan de diverse insecten.

5. Probleem van de Branderij

Riet enkele jaren proberen we van de Branderij terug een vlindervriendelijk gebied te

maken. Voor enkele jaren was dit wel het beste gebied wat betreft het aantal soorten

vlinders. Door slecht onderhoud is dit gebied bijna verloren gegaan voor onze vlinders.

Schepen Meijers Maike zal nog een nieuwe poging doen om dit gebied in ere te herstellen.

6. Komst van nieuwe vlinder .

Rieten geruime tijd kunnen we uit het zuiden het scheefbloemwitje waarnemen.

Verder op de website kun je de verschillen bekijken tussen de verschillende witjes.

7. Datum volgende vergadering : donderdag 20 februari om 19.30 u.