Verslag vergadering 26 september 2019.

Aanwezig : Vanherle Roland , Konings Filip , Vandebroek Jos , Hardy Ghislain

Meijers Maike en Stinckens Martin.

Verontschuldigd : Schaelenbergh Theo , Peeters Dirk , Hellofs Theo , Collings Raymond en

Lizette Pauli.

Agendapunten :

1.Verwelkoming nieuwe voorzitster Meijers Maike.

Uitleg over ons memorandum en over onze website.

Werking vlinderwerkgroep.

2.Verslag vorige vergadering.

3.Bespreking waarnemingen voorbije maanden.

Het was weer een uitzonderlijk jaar met een aantal opvallende kenmerken.

Vooreerst is het koevinkje dit jaar niet waargenomen. Ook kleine vos werd sporadisch

gezien evenals de Dagpauwoog. Ook andere soorten zijn teruggevallen zoals het boswitje ,

bruin dikkopje en nog anderen. Je kan de volledige lijst doornemen op onze website.

De klimaatverandering begint zich ook te laten voelen bij onze vlinders.

4.Kort verslag uitstappen Lieteberg , Lanaye en de Branderij.

Al deze uitstappen waren een succes.

5.Vlindercursus 2020.

De stad Bilzen geeft haar goedkeuring om deze cursus te organiseren en wil ook

financieel haar steentje bijdragen.

De cursus gaat door op dinsdag 3 maart 2020 van 19.30 tot 22.30 u.

dinsdag 10 maart 2020 van 19.30 tot 22.30 u.

Na deze 2 theoretische lessen volgen nog 2 praktische lessen.

CVN Natuurpunt zal dit lessenpakket geven met als lesgever Joeri Cortens.

Roland heeft zich ge├źngageerd om deze lessen met Natuurpunt CVN verder te bespreken.

6.Varia.

Er wordt langs verschillende wegen gevraagd om meerdere hagen aan te planten om

onze insecten , vogels en andere dieren meer bescherming te geven.

Dit wordt door de Milieudienst van Bilzen verder uitgewerkt.

7.Datum volgende vergadering : 5 december om 19.30 u.