Verslag vergadering van 8 februari 2018

Aanwezig : Hellofs Theo , Peeters Dirk , Hardy Ghislain , Schaelenbergh Theo ,Stinckens Martin

Pauli Lizette , Coppin Michael , Schoenmaekers Veerle.

Verontschuldigd : Vandebroek Jos.

Agendapunten :

1.Verlag vorige vergadering werd goedgekeurd.

2.Verdeling UTM hokken.

Martin zal naar de afwezigen een mail sturen en vragen welke hokken ze in 2018 zullen monitoren.

3.Activiteitenkalender 2018.

- Maandelijkse tellingen.

Liefst doorgeven voor de 15de van volgende maand.

- 9 maart : Vrijwillegersfeest.

Martin stuurt een mail naar iedereen om zich te kunnen inschrijven voor dit feest.

Roland Vanherle doet de gezamelijke inschrijving.

- 22 maart : Symposium : " Vernieuwde kijk op bermen ".

Martin stuurt deze uitnodiging naar alle bestuursleden.

Iedereen kan zich via dit formulier inschrijven om dit symposium in de Kimpel te volgen.

- 12 mei : Bezoek van bestuursleden aan Lannaye. We gaan samen monitoren.

Samenkomst om 13.30u aan de Kimpel. Terug rond 18 u.

- 26 mei : Bezoek voor bestuursleden aan de Passiflorahoeve in Nederland in Harskamp.

Bezoek aan de verschillende vlinderserres , kweekruimtes en aan de plantentuin.

Vertrek om 8 u aan de Kimpel. Terug rond 20u.

- 9 juni : Studiereis voor bestuursleden naar Nimes.

Vertrek om 8 u aan de Kimpel.Terug rond 20u.

We gaan met eigen vervoer.

- 11 augustus : Begeleide wandeling voor de bevolking op de Lieteberg.

Samenkomst op de Lieteberg , Stalkerweg z/n Zutendaal om 14 u.

4.Aanvraag Dienst van de Scheepvaart.

De stad Bilzen zal deze rekening betalen zodat we met de auto op het jaagpad

mogen rijden om te monitoren. Filip zal deze rekening betalen.

5.Klimaatweek van 13 tot 25 maart.

De Stad Bilzen zal binnenkort het volledige programma publiceren.

Er staan talrijke activiteiten op hun programma.

6.Monitoring proefbermen.

Dit project moet nog verder uitgewerkt worden.

Zal zeker op de volgende vergadering besproken worden.

7.Ledenwerving.

Er dienen nog verschillende personen gecontacteerd te worden.

We hebben een lijst opgemaakt van eventuele kandidaten.

8.Varia.

- Voorstel om in 2019 op te starten met vlindervriendelijke tuinen.

Ook dit voorstel moet nog verder uitgewerkt worden.

We denken aan een infoavond ergens in november.

- Michael Coppin zal een face-book groep van de vlinderwerkgroep opstarten.

Op volgende vergadering zal hij hier meer uitleg over geven.

9.De foto's van de vlinderwerkgroep van de fotowedstrijd mogen tentoongesteld worden op de Lieteberg.

De foto's blijven in het bezit van de vlinderwerkgroep Bilzen.

10.Datum volgende vergadering : 19 april om 19 u.