Verslag vergadering 8 november 2018

Aanwezig : Konings Filip , Schoenmaekers Veerle , Peeters Dirk , Vandebroek Jos ,

Gabriëls Koen , Gabriëls Jan , Coppin Michael , Schaelenbergh Theo ,

Stinckens Martin.

Verontschuldigd : Vanherle Roland en Lizette.

Agendapunten :

1.Verslag vorige vergadering werd goedgekeurd.

2.Jaaroverzicht 2018.

Er moeten nog enkele tellingen opgenomen worden in het jaaroverzicht.

Voor volledig schema zie website.

Opvallend is dat de trekvlinders het dit jaar minder goed gedaan hebben.

Door de grote droogte zijn vele waardplanten verdroogd. Afwachten wat het

resultaat voor 2019 zal worden in het voorjaar.

3.Memorandum Roland Vanherle.

Deze tekst is nagelezen en aangepast.

Zal aan de nieuwe Schepen van Milieu bezorgd op onze eerste volgende vergadering.

4.Bespreking infoavond 16/11 om 20u.

Alle punten werden doorgenomen voor deze avond.

We komen samen om 19u om de zaal klaar te zetten.

Ook wordt er verwacht dat we de bediening van de drank voor onze rekening nemen.

5.Attesten om op het jaagpad langs het Albertkanaal te mogen rijden werden uitgereikt.

6.De uitbetaling van onze studie uitstap naar Barvaux wordt verder behandeld.

7.De vlindercursus voor 2019 wordt in januari 2019 vastgelegd.

8.Datum volgende vergadering : 24 januari 2019 om 19.30u.