Verslag infoavond Vlinder-en Bijenvriendelijke tuinen.

Vrijdag 16/11/2018

Plaats : Blondeswinning te Grote-spouwen

Om deze infoavond mee te maken waren er ongeveer een 60-tal mensen komen opdagen.

Vooreerst gaf onze Schepen van Milieu , Veerle Schoenmakers , een kort verslag over

het ontstaan en de verdere ontwikkeling van dit project in Bilzen.

Vervolgens gaf Verachtert Wim van Natuurpunt een uitgebreide bespreking over

welke vlindersoorten in onze tuinen voorkomen.

Vervolgens sprak hij over hoe het met onze vlinders gesteld is in onze streken om tenslotte

te spreken op welke manier onze tuinen nuttig kunnen zijn voor vlinders en bijen.

Als tweede spreker hadden we Michael Coppin , lid van de Vlinderwerkgroep , gevraagd om te

spreken over de tuinen zelf.

Vooreerst gaf hij de nodige uitleg over welke nectar-als waardplanten geschikt zijn om in onze tuinen

aan te planten.

Vervolgens sprak hij over de vegetatiestructuur en het microklimaat.

Als slot gaf hij nog de algemene principes door om vlindervriendelijk te tuinieren.

Als slot bedankte Veerle Schoenmakers de vele vrijwilligers van de vlinderwerkgroep die dit

jaar hun 10 jarig bestaan vierden. Zonder deze vrijwilligers zou deze werkgroep nooit bestaan.

Wij willen dan ook de Milieudienst van Bilzen en vooral Konings Filip bedanken voor hun grote

inzet.

Ook de Stad Bilzen willen we bedanken voor de goede samenwerking. Zonder steun van de Stad

Bilzen is de werking van zo een vlinderwerkgroep bijna onmogelijk.

Als slot werd er door de Stad Bilzen een receptie aangeboden en werden aan alle deelnemers een

zakje met crocusbollen meegegeven om in hun tuin te planten.