Verslag vergadering van 30 maart 2017

Aanwezig : Konings Filip , Bruggeman Katrien , Gabriëls Koen , Coppin Michael , Stinckens Martin

Gabriëls Jan , Collings Raymond , Schoenmakers Veerle , Vanherle Roland en Lizette.

Verontschuldigd : Hellofs Theo , Peeters Dirk.

Agendapunten :

1.Verslag vorige vergadering werd goedgekeurd.

2.Tellingen februari.

Uitzonderlijk werden dit jaar reeds in februari vlinders gespot.

Het voorjaar ziet er veel belovend uit.

3.Activiteit in de Kimpel op 6 en 7 oktober 2017.

Verschillende verenigingen zoals Alebi , Oxfam , Orchis , Natuurpunt , de Bijenbond ,

het Limburgs landschap en de Stad Bilzen zullen uitgenodigd worden op een voorbereidende

vergadering op 19 april om 19 u in cafétaria van de Kimpel. Hier zal het programma van 6 en 7 oktober

besproken worden.

Als spreker zal Mh.Swaenenpoel uitgenodigd worden om meer uitleg te geven over het bermbeheer.

Martin zal op volgende vergadering verslag uitbrengen.

4.Onze bermen vol leven.

Veerle Schoenmakers gaf een kort verslag over de werking rond de bermen door het

provinciaal Natuur-Centrum.

Voor de bijen , sprinkhanen en vlinders werden de Damerstraat ,de Vossenkuilstraat en de

kanaaldijkstraat geinventariseerd.

Iedereen kreeg hiervoor de nodige documentatie. De resultaten kan je terugvinden bij de

documentatie.

Dit project wordt in 2017 nog verder gezet. Ook wij zullen deze waarnemingen blijven opvolgen.

5.Artikel in de “Dertien”.

Jan Gabriëls zal voor de maand september een kort artikel maken over de bermmonitoring.

6.Prolemen “Branderij”.

Dit prachtig natuurgebied voor vlinders dreigt volledig te verdwijnen door de snelle verruiging.

We zullen zo snel mogelijk een afspraak maken met ANB om dit gebied van de

ondergang te redden.

Jan zorgt voor een snelle afspraak om tot een goede oplossing te komen voor dit bijna verloren

vlinderparadijs.

7.Varia.

Veldgids planten : Konings Filip zal zo snel mogelijk de bestelling plaatsen voor de nieuwe plantengids.

Filip Konings zal zorgen dat het bordje Vlinderberm op de Tabaartstraat zal terug geplaatst worden.

Zaden wilde bloemen kunnen dit jaar besteld worden bij het Regionaal landschap.

8.Datum volgende vergadering : 18 mei 2017 om 19 u in de Schepenzaal.