Verslag vergadering van 26 januari 2017

Aanwezig : Gabriëls Jan , Gabriëls Koen , Lathouwers Bic , Konings Filip , Peeters Dirk , Hardy Ghislain

Vandebroek Jos , Vanherle Roland en Lizette , Coppin Michael , Schoenmakers Veerle ,

Stinckens Martin en Schaelenbergh Theo.

Verontschuldigd : Hellofs Theo en Collings Raymond.

Agendapunten :

1.Verwelkoming nieuwe voorzitster.

Schoenmaekers Veerle komt in de plaats van Caubergh Alfons.

Martin gaf een kort overzicht over het ontstaan en werking van de vlinderwerkgroep.

Veerle had onze website al eens doorgenomen zodat al heel wat zaken duidelijk waren.

We hopen op een goede samenwerking met onze nieuwe voorzitster.

2.Verslag vorige vergadering.

Dit werd goedgekeurd.

3.Verdeling UTM-hokken.

Iedereen neemt de hokken van vorig jaar. Enkel Raymond en Theo moeten nog

gevraagd worden of ze ook hun hokken behouden.

4. Agendapunten voor 2017.

° Bermtellingen en bermbeheer.

Deze tellingen zullen plaatsvinden in juni en juli.

Ook de milieuraad zal gevraagd worden met de monitoring. Martin zal hen

uitnodigen op de volgende vergadering van maart.

Filip zal ten gepaste tijde zorgen voor gedetailleerde kaarten van de bermen.

Er zullen telkens foto's gemaakt worden van deze bermen zodat we duidelijk de

ontwikkeling kunnen opvolgen. Deze worden op de website gepubliceerd.

In het beheersplan van de stad Bilzen worden deze bermen apart gemarkeerd zodat het

gemakkelijker wordt voor de mensen die moeten maaien. Deze worden ondergebracht

onder de naam " Vlinderbermen".

° Monitoring vlinders.

Er wordt gevraagd 2 maal per maand te tellen in de UTM-hokken. Op deze manier zullen

er geen vlinders vergeten worden. Zie vliegperiode.

° Studiereis bestuur.

Deze gaat door op zaterdag 10 juni in het Irsentall in Duitsland.

Roland zal contact opnemen met de gids , zodat we veilig kunnen monitoren.

° Wandeling bevolking.

Deze gaat door op 9/7 om 14u tot 17u op de Branderij.

° Activiteit einde van het jaar in de Kimpel.

Datum moet nog vastgelegd worden.

Voorstel is gedaan om iets over de vlinderwerkgroep en de milieudienst te vertellen

met hierbij de gepaste foto's .

Uitleg bermbeheer door mh.Swaenenpoel en hoe ik een tuin vlindervriendelijk kan maken.

Deze zaken moeten nog verder uitgewerkt worden.

5. Foto's vlinders van de fotowedstrijd.

Deze foto's liggen bij Martin in de kelder. Voorstel is om deze te gebruiken einde van het

jaar in de Kimpel.

6.Varia.

Een bezoek aan de Lieteberg wordt voorgesteld.

Martin zal dit tijdig bespreken en ook organiseren.

Ook een bezoek aan de Passiflorahoeve in Nederland kan op de agenda gezet worden.

Filip gaat vragen om de nieuwe plantengids te bestellen bij Likona.

De nieuwe veldgids van de BENELUX heet: “Wilde planten van de Benelux, een

veldgids” van Ruud van der Meijden, Maarten Strack van Schijndel & Fabienne Van

Rossum.

Is bij Natuurpunt te bekomen voor 39 euro

7. Datum volgende vergadering : donderdag 30 maart om 19 u in de Schepenzaal.