Verslag vergadering 28 december 2017

Aanwezig : Konings Filip , Roland Vanherle , Peeters Dirk , Vandebroek Jos , Gabriëls Koen ,

Stinckens Martin , Schoenmaekers Veerle , Schaelenberg Theo , Pauli Lizette

Coppin Michael.

Verontschuldigd : Gabriëls Jan , Hellofs Theo en Collings Raymond.

Agendapunten :

1.Verslag vorige vergadering werd goedgekeurd.

2.Verslag symposium.

Iedereen vond dit zeer geslaagd.

Vooral de spreker werd zeer op prijs gesteld.

Misschien de uitnodigingen in het vervolg anders organiseren.

Ook de samenwerking met de andere natuurverenigingen werd als positief beschouwd.

3.Overzicht waarnemingen 2017.

Over het gehele jaar gezien is dit een normaal vlinderjaar geworden.

Het voorjaar was niet goed zodat er in de 2de generatie minder vlinders waren.

Enkel de Kleine vos gaat flink achteruit.

Het aantal soorten is iets gestegen wat dan weer een goed teken is voor de diversiteit.

4.Martin zal terug een aanvraag doen bij de Dienst van de Scheepvaart om toelating te krijgen

om op het jaagpad te mogen rijden met de auto.

5.Klimaatweek in Maart 2018.

Ook de vlinderwerkgroep is akkoord om hieraan mee te werken.

Voorbereidende vergaderingen zullen nog plaats vinden.

6.Ledenwerving.

Via de waarnemingen van Natuurpunt zullen we mensen aanspreken om eventueel mee te helpen

bij onze monitoring.

7.Omdat dit onze laatste vergadering van 2017 was werd er door de Stad Bilzen een kleine receptie

aangeboden voor het vele werk van onze leden.

Wij danken hen dan ook voor deze mooie attentie.

Ook vele dank voor onze bestuursleden voor hun goede medewerking.

8.Datum volgende vergadering : 8/2/2018 om 19 u.