Verslag vergadering van 6 oktober 2016

Aanwezig : Konings Filip , Schaelenbergh Theo , Caubergh Alfons , Hardy Ghislain , Coppin Michael ,

Vanherle Roland en Lizette , Gabriëls Jan , Achten Nadine en Stinckens Martin.

Verontschuldigd : Collings Raymond , Peeters Dirk en Hellofs Theo.

Agendapunten :

1.Verslag vorige vergadering.

Verslag werd goedgekeurd.

2.Uitleg access programma.

Martin gaf een korte uitleg over de werking van dit programma.

Op deze manier kan men duidelijk zien welke hokken gedaan werden , hoeveel vlinders

en rupsen geteld werden in een speciaal hok , hoeveel vlinders of rupsen geteld werden en

ook hoeveel er geteld werd door iedere deelnemer aan de tellingen.

3.Kieleberg.

Op vrijdag 14/10 om 8u. zal er een vergadering plaatsvinden in verband met de aanplantingen

rond de fabrieken op de Kieleberg. Martin zal deze vergadering bijwonen en verslag uitbrengen.

4.Actieplan Bilzen.

Jan Gabriëls en Filip Konings zullen gaan kijken op de plaats waar de orchideeën staan.

Filip maakt een afspraak met de Dienst van de Scheepvaart en met de dienst Wegen en Verkeer.

5.Bermen in Bilzen.

Kieleberg moet nog ingegeven worden.

De Tombestraat en Steegveld worden niet meer gedaan omwille van het teveel aan pesticiden.

Best is om regelmatig foto's te maken van deze bermen zodat we de veranderingen kunnen

vaststellen. Foto's van vlinders en bloemen.

De monitoring kan best met de milieuraad georganiseerd worden. We zullen exacte data's

voor volgend jaar vastleggen op onze eerste vergadering van 2017.

6.Uitgewerkte kaarten van onze bermen.

Deze kaarten zijn in de maak en zullen volgend jaar kunnen gebruikt worden.

7.Problemen "Branderij".

Wat eens de beste vlinderlocatie was in Vlaanderen dreigt nu volledig ten onder te gaan.

Slecht beheer is hier de oorzaak van. Verruiging van dit gebied ligt aan de basis.

We vragen een dringend onderhoud met ANB die in staat voor dit gebied.

8.Activiteit voor 2017.

Er wordt aan gedacht om einde 2017 een avond te organiseren voor de bevolking.

Er kan een overzicht gegeven worden van ons werk de voorbije jaren.

Gegevens en foto's kunnen getoond worden. Eventueel een spreker uitnodigen.

Dit kan gedurende 2017 uitgewerkt worden zodat we einde van dat jaar voldoende

materiaal hebben om te tonen.

9.Varia.

10.Datum volgende vergadering : 8 december om 19 u in de Schepenzaal.