Verslag vergadering 4 februari 2016

Aanwezig : Achten Nadine , Vandebroek Jos , Vanherle Roland en Lizette , Jan Gabriƫls ,

Lathouwers Bic , Schaelenbergh Theo , Collings Raymond , Hardy Ghislain ,

Peeters Dirk , Stinckens Martin , Caubergh Fons , Appermont Alex ,

Bruggeman Katrien , Geusens Johan .

Verontschuldigd : Hellofs Theo , Coppin Michael en Gabriels Koen.

Agendapunten :

Omdat deze vergadering in samenwerking met de milieuraad was werd er afgeweken van de dagorde.

1.Zoals aangekondigd werd bijna de volledige vergadering gewijd aan het bermbeheer.

Vooreerst werden de straten bekeken.

1.Bilzen : Tabaartstraat en Bivelenweg blijven behouden.

2.Beverst : Damerstraat.

3.Eigenbilzen : Vossenkuilstraat.

4.Grote-Spouwen : Steegveld.

5.Hees : Tombestraat ( Enkel laatste stuk voor de huizen).

6.Hoelbeek : Hoelbeekstraat blijft ook behouden.

7.Kleine-Spouwen : Frans Vangronsvelddreef en de Schildstraat.

8.Martenslinde : Stintelaarstraat.

9. Mopertingen : Broek.

10. Munsterbilzen : Zangerijstraat ( Vanaf weg naar Heike tot aan de boerderij).

11. Rijkhoven : Keiberg.

12. Rosmeer : Bosstraat.

13.Walwilder : Jonckholtstraat.

Vervolgens werd afgesproken om de 3 jaren planning aan te houden.

jaar 1 : 1 meter langs de weg.

jaar 2 : 1 meter langs de weg en zone A ( Om de 50 meter lang achter de 1 meter).

Jaar 3 : 1 meter langs de weg en zone B (volgende 50 meter lang achter de 1 meter).

De plaatsen zullen op de weg aangetekend worden met verf.

Wanneer : Martin spreekt af met Filip Konings wanneer dit kan plaatsvinden.

Martin doet mail naar iedereen zodat iedereen kan meegaan.

Monitoring planten :

1.In de eerste 14 dagen van Mei. Juiste datum zal nog doorgegeven worden.

2. 2de helft van augustus. Juiste datum zal nog doorgegeven worden.

Telkens wordt iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan de monitoring.

2.Verdeling UTM-hokken.

Deze kan je zien bij verslagen 2016.

3.Studiereis bestuur naar het Irsentall.

Zaterdag 9/7 om 8 u met vertrek aan de Kimpel.

4.Vlindertocht voor de bevolking.

Deze gaat door op 17/7 van 14 u tot 17 u.

Samenkomst achter de brug van Eigenbilzen.

5.Er wordt gevraagd om niet meer te maaien langs de Taunusweg.

Wegens de korte tijd en het afgaan van het alarm konden we niet alle andere punten

behandelen. Dit zal op onze volgende vergadering plaatsvinden.

6.Datum volgende vergadering : Donderdag 17 maart om 19.30 u.