Verslag vergadering van 22/1/2015

Verslag vergadering 22 januari 2015

Aanwezig : Konings Filip , Vanherle Roland , Pauli Lizette , Collings Raymond , Achten Nadine ,

Peeters Dirk , Lathouwers Bic , Caubergh Alfons , Vandebroek Jos ,

Stinckens Martin ,Schaelenbergh Theo , Hardy Ghislain , Hellofs Theo en Vanreusel

Wouter.

Verontschuldigd : Gabriƫls Peter en Coppin Michael.

Op deze eerste vergadering van de werkgroep werd er een soort nieuwjaarsreceptie gegeven

die gesponserd werd door de Stad Bilzen. Hiervoor nogmaals onze dank.

Agendapunten :

1. Verwelkoming nieuw lid namelijk , Achten Nadine. Ze kreeg een vlinderboek , loupepotje

en een vlindernet van de Stad Bilzen.

2.Monitoring en doorgeven van gegevens op waarnemingen.be

Hiervoor hadden we Wouter Vanreusel uitgenodigd van Natuurpunt.

Aan de hand van een PPS gaf hij in het kort uitleg over het doel van dit

doorgeven .

De bedoeling is ook dat Natuurpunt op het einde van het jaar al deze

waarnemingen van Bilzen zal doorgeven zodat we ook de losse waarnemingen

kunnen opnemen in ons bestand.

Hoe kan men waarnemingen doorgeven :

Vooreerst gaat men naar www.waarnemingen .be

Vervolgens moet men zich eerst registreren met een naam en een wachtwoord.

Vervolgens klik je op invoeren en op streeplijst.

Hok ingeven met steeds 31U en vervolgens het hok. Voorbeeld : 34UFS7738

Niet vergeten om dagvlinders aan te duiden boven in de balk.

Vervolgens start en stoptijd ingeven van de monitoring.

Volgende personen zullen rechtstreeks hun waarnemingen doorgeven :

Collings Raymond , Roland Vanherle en Lizette , Theo Hellofs , Theo Schaelenbergh

en Dirk Peeters.

3.Verdeling UTM hokken.

Martin zal al de hokken doorgeven aan iedereen. Op deze manier kan iedereen aanduiden

welke hokken hij in 2015 wil monitoren. Gelieve dit blad aan te passen en terug te sturen

naar Martin.

4.Opmaken jaarprogramma.

Niet alle activiteiten zijn uitgewerkt wegens gebrek aan tijd.

Volgende activiteiten zijn vastgelegd :

1.Tellingen 2 maal per maand.

2.Wandeling voor de bevolking op 12/7 om 14 u.

3.Uitstap Irsentall voor de werkgroep op 27/6.

4.Monitoring proefbermen op 16/4 om 14 u.

Een 4de proefberm werd voorgesteld in Rijkhoven aan de Rentmeesterwoning.

5.Variapunten.

Er werd overeengekomen dat we geen subsidie van NP dienst Studie willen

ontvangen omdat we geen deel uitmaken van Natuurpunt maar wel van de Stad

Bilzen.

6.Datum volgende vergadering : 19/3 om 19.30u in de Schepenzaal.