Verslag vergadering van 21 mei 2015

Verslag vergadering van 21 mei 2015.

Aanwezig : Achten Nadine , Caubergh Fons , Konings Filip , Roland Vanherle en Lizette ,

Dirk Peeters , Ghislain Hardy , Jos Vandebroek , Theo Schalenbergh ,

Lathouwers Bic , Gabriëls Jan en Stinckens Martin.

Verontschuldigd : Raymond Collings.

Agendapunten :

1. Verslag vorige vergadering.

Blijkbaar heeft er een vergadering plaatsgevonden omtrent het maaibeheer en begrazing

langs het Albertkanaal . Martin zal aan Jan Wuytack een mail doen om uitleg te vragen

en om in het vervolg ook iemand van de Vlinderwerkgroep Bilzen te vragen.

2. Milieudienst Bilzen.

Er werd door Fons Caubergh gevraagd waarom de vlinderwerkgroep niet aanwezig is op de

de milieuraad. Er is voorlopig niemand bereid om in deze raad te zetelen. De

vlinderwerkgroep is een initiatief van de Stad Bilzen i.v.m. het "Gals-Project" en hieruit is de

werkgroep ontstaan. Op volgende vergadering wordt hier een beslissing over genomen.

3. De bermtellingen van de 3 proefbermen werden op 11 en 12/5 uitgevoerd door Jan

Gabriëls. Jan vertrekt op verlof en daarom was het noodzakelijk deze bermen te

monitoren vooraleer deze bermen zouden gemaaid worden.

Volgende telling zal plaatsvinden op 8 oktober 2015 om 14u.

Tevens werd er voorgesteld om minstens eenmaal per maand een monitoring van

vlinders hier te doen.

Tabaartstraat : Schaelenbergh Theo en Stinckens Martin.

Hoelbeekstraat : Dirk Peeters , Roland Vanherle en Lizette.

Klein Bivelenweg : Jan Gabriëls , Ghislain Hardy en Jos vandebroek.

Martin maakt een klein exell programma voor deze bermen.

4. Bezoek aan Passiflorahoeve in Nederland.

Dirk Peeters met echtgenote en Stinckens Martin zullen zaterdag 30/5 deze hoeve

gaan bezoeken. Vertrek om 9 u bij Martin. Verslag volgt later.

5 .Bezoek Irsentall op 27/6.

Roland zorgt voor gids ter plaatse. Vertrek om 8 u aan de Kimpel.

Chauffeurs : Ghislain, Dirk en Martin.

6. Vlinderwandeling op 12/7 van 14 u tot 17 u.

Samenkomst Heiken te Munsterbilzen. We bezoeken de "Branderij".

7. Varia.

Op 8/7 om 19u is er een vergadering gepland voor het inventariseren van de

bermen.

Er zal op latere datum een voorstel ingediend worden aan de Stad Bilzen wat

betreft het maaibeheer en het behouden van onze biodiversiteit.

8 .Datum volgende vergadering : 8/7 om 19 u in de Schepenzaal.