Verslag vergadering 3 december 2015

Verslag vergadering van 3/12/2015.

Aanwezig : Achten Nadine , Theo Schaelenbergh , Konings Filip , Vandebroek Jos , Hardy Ghislain ,

Gabriëls Koen , Stinckens Martin , Gabriëls Jan , Caubergh Fons.

Verontschuldigd : Hellofs Theo , Vanherle Roland en Lizette , Peeters Dirk.

Agendapunten:

1. Verslag vorige vergadering werd goedgekeurd.

2. Kilometervergoeding.

De terugbetaling van de onkosten werden nog niet gedaan door de stad Bilzen.

Filip en Martin gaan dit nakijken.

3. Het programma Microsoft - office 2003 voldoet niet meer aan huidige voorwaarden.

Martin schrijft hierover een brief naar Caubergh Alfons om dit probleem op te lossen.

4. Overzicht tellingen 2015.

Martin liet de cijfers zien van 2015.

Iedereen kan deze bekijken op de website.

Opvallende kenmerken dit jaar waren de achteruitgang van de Koninginnepage

en de Kleine vos.

Ook opvallend is dat de eerste vlinders reeds in maart vlogen en de laatste zelfs in december.

5. Martin gaat met Filip bespreken hoe we het aantal vlinders per UTM hok op kaart kunnen brengen.

6. Martin zal aan alle bestuursleden nog eens het programma doorsturen met de uitleg hoe eenieder zijn

telgegevens kan doorsturen.

7. Bermtellingen van onze 3 proefbermen.

Jan Gabriëls gaf tekst en uitleg van de vorbije tellingen.

Er wordt toch een verhoging van het plantenaantal vastgesteld door een beter maaibeheer.

Dit is nog maar een begin en we hopen in de volgende jaren op zeer bloemrijke

bloemenbermen.

Een pluim op de hoed van onze specialisten die dit jaar 2 maal de monitoring gedaan hebben.

8. Bermtellingen in de 13 gemeenten van Bilzen in samenwerking met de milieuraad.

Katrien Bruggeman van de milieuraad vraagt om samen met de vlinderwerkgroep

aan bermtellingen te doen in de 13 gemeenten van Bilzen.

Op onze volgende vergadering zal zij uitgenodigd worden om dit verder concreet

uit te werken.

Volgende straten werden voorop gesteld door de vlinderwerkgroep.

1.Bilzen : Tabaartstraat en Bivelenweg.

2.Beverst : Damerstraat.

3.Eigenbilzen : Vossenkuilstraat.

4. Grote-Spouwen : Stangestraat.

5. Hees : Tombestraat.

6.Hoelbeek : Hoelbeekstraat.

7. Kleine -Spouwen : Frans Vangronsvelddreef - Schildstraat.

8. Martenslinde : Stintelaarstraat.

9. Mopertingen : Broekstraat.

10. Munsterbilzen : Zangerheistraat.

11. Rijkhoven : Kasteelstraat - Iependreef.

12. Rosmeer : Bosdreef.

13. Waltwilder : Groenendaal - Jonckholtstraat.

9. Datum volgende vergadering : 4 februari 2016 om 19.30 u.