Verslag vergadering 24/9/2015

Verslag vergadering 24/9/2015

Verslag vergadering van 24 september 2015.

Aanwezig : Caubergh Fons , Collings Raymond , Vandebroek Jos , Gabriƫls Jan ,

Stinckens Martin , Hardy Ghislain en Pauli Lizette.

Verontschuldigd : Hellofs Theo , Vanherle Roland , Schaelenbergh Theo en Achten Nadine.

Agendapunten :

1. verslag vorige vergadering.

2. Tellingen tot op heden.

Er werd een overzicht gegeven van de tellingen tot op heden.

Er zijn enkele soorten minder waargenomen dan de voorbije jaren.

Je kan een overzicht bekijken op onze website.

3.Bermtellingen en bermbeheer.

Op 8/10 om 14 u komen we samen om de 3 proefbermen te inventariseren.

(Tabaartstraat 34 3740 Bilzen).

Binnen het bestuur is er een grote vraag om in 2016 zeker 1 proefberm per

deelgemeente te nemen. Martin zal overleg plegen met Filip Konings.

Ook is er gevraagd om overal op die plaatsen een plakkaat te zetten met als tekst

"Vlindervriendelijk bermbeheer ".

Er is duidelijk gevraagd om de bermen langs de Taunusweg niet meer te maaien.

4.Verslag bezoek Passiflorahoeve , vlinderwandeling bevolking en bezoek Irsentall.

Zie voor volledig verslag op onze website.

5.Deelname Milieuraad.

Martin zal al onze bestuursleden aanschrijven om zich eventueel kandidaat te

stellen om te zetelen in de Milieuraad van Bilzen.

6.Varia.

* Er wordt nog eens contact opgenomen met ANB wat betreft het onderhoud van de

Branderij. Dit mooie vlinderrijk gebied gaat snel achteruit wegens het slecht beheer.

* Er wordt voorgesteld om in 2016 meerdere malen met bestuur samen vlinders te gaan

spotten. Data's zullen opgenomen worden in jaarprogramma 2016.

7. Datum volgende vergadering : moet nog vastgelegd worden.