Verslag vergadering 19 maart 2015

Verslag vergadering 19 maart 2015

Verslag vergadering 19 maart 2015.

Aanwezig : Jos Vandebroek , Vanherle Roland , Theo Schaelenbergh , Achten Nadine , Coppin Michael , Raymond Collings , Konings Filip , Caubergh Fons en Stinckens Martin.

Verontschuldgd : Dirk Peeters , Ghislain Hardy , Bic lathouwers.

Te laat gekomen en kon niet binnen : Gabriƫls Jan.

Agendapunten :

1.Verslag vorige vergadering werd goedgekeurd.

2.Tellingen doorgeven op waarnemingen.be van Natuurpunt.

Iedereen kan zijn waarnemingen doorgeven op deze site.

Dit staat los van onze waarnemingen voor de Stad Bilzen.

Ook zullen wij onze UTM hokken blijven hanteren van in het verleden.

Martin zal een kaart aanvragen bij Wouter Vanreusel met de nieuwe indeling hokken.

3.Tellingen door onze bestuursleden.

Voor sommige mensen is het moeilijk om meermaals te tellen.

Iedere telling is belangrijk en het bestuur beseft duidelijk dat niet iedereen altijd zich

kan vrijmaken om te gaan monitoren.

Ook werd er in het kort het programma uitgelegd om de tellingen te noteren en door te geven.

4.Verdeling UTM hokken.

Deze lijst is af en aangepast aan iedereen zijn wensen.

5.Activiteiten 2015.

Deze werden opnieuw overlopen en definitief vastgelegd. Zie website.

6.Verdeling bloemenzaden onder de bevolking.

Het aantal bestellingen is dit jaar groter dan het aantal kilo's voorraad.

Men zal dit aanpassen .Was dus een enorm succes.

7.Aanplanting rond de bedrijven.

Er wordt gevraagd dat de diverse firma's meer werk maken van bloemrijke velden.

Er werd een vergelijking gemaakt met de Stad Lommel.

8.Branderij en taluds langs Albertkanaal.

Filip stuurt het laatste verslag door naar Martin.

Vraag om op volgende vergadering aanwezig te zijn met onze vlinderwerkgroep.

9.Datum volgende vergadering : 21 mei om 19.30u.