Verslag vergadering 6 november 2014

Verslag vergadering donderdag 6 november 2014.

Aanwezig : Caubergh Fons ,Konings Filip , Vandebroek Jos , Stinckens Martin , Collings Raymond ,

Achten Nadine (Fair trade ) en Sevens Hubert (Bijenbond).

Verontschuldigd : Hellofs Theo , Gabriƫls Jan , Gabriƫls Koen , Vanherle Roland en Lizette en

Hardy Ghislain.

Agendapunten :

1.Film "More than Honey".

Alle punten voor de filmvoorstelling werden met alle aanwezigen overlopen.

Er moeten nog een paar dingen gebeuren , maar normaal komt alles in orde.

Programma van de avond werd doorgenomen.

2.Verslag vorige vergadering.

Dit verslag is niet doorgenomen en goedgekeurd omdat er te weinig bestuursleden

aanwezig waren.

3.Tellingen laatste maanden en overzicht voorbije jaar.

Er zijn enkele opvallende waarnemingen dit jaar.

Sommige vlinders zijn sterk toegenomen terwijl er anderen weer gedaald zijn.

Het volledig overzicht kan je zien bij verslagen 2014 in de statistiek.

Wat betreft de verdeling van de UTM hokken voor 2015 moeten we hier rekening mee houden.

Martin gaat in samenwerking met Jan een artikel maken van al de voorbije jaren.

Dit zal dan in de dertien gepubliceerd worden en misschien ook later in het Belang van Limburg.

4.Bermenbeheer.

De 3 proefbermen in Bilzen zijn prima gemaaid. Afwachten naar het resultaat voor 2015.

Filip gaat proberen een afspraak te maken met de diverse partijen over de bermen en het

opgespoten terrein.

5.Vlinderstudiedag op 29/11/2014 te Mechelen.

Er zullen nog tijdig afspraken gemaakt worden over het transport. Martin zal nog een mail doen.

6.Datum volgende vergadering : 22/1/2015 om 19.30u in de Schepenzaal.