Verslag vergadering 25/9/2014

Verslag vergadering 25 september 2014.

Aanwezig: Gabriƫls Jan , Caubergh Alfons , Vanherle Roland , Collings Raymond , Vandebroeck Jos ,

Stinckens Martin , Hardy Ghislain , Konings Filip en Schaelenbergh Theo.

Verontschuldigd: Hellofs Theo en Peeters Dirk.

Agendapunten:

1. Verslag vorige vergadering.

2.Overzicht tellingen tot op heden.

Er is een merkbaar verschil tussen een aantal soorten. Zo zien we dat de Koninginnepage het in

2014 niet goed deed.

Wel was er een enorme stijging van de Citroenvlinder.

Het aantal vlinders komt ongeveer overeen met de vorige jaren.

Er wordt vooropgesteld om in 2015 de UTM-hokken anders te gaan indelen. Ook komt er een

voorstel om bepaalde hokken per groep te gaan bekijken. Planning begin 2015.

3.Kort verslag van wandeling voor de bevolking , bezoek Irsentall en bezoek bij Michael Coppin en de

Lieteberg.

4.Bespreking wegbermbeheer.

De 3 proefprojecten lopen op dit ogenblik zoals gepland.

Op 30/9/2014 zal er een inventaris opgemaakt worden van de planten die er op dit ogenblik staan.

5.Afspraken ANB in verband bermen langs het Albertkanaal en de Branderij.

Er zal einde van dit jaar een vergadering komen om verdere afspraken te maken om hier een

degelijk beleid te gaan voeren wat betreft onze dagvlinders.

Jan zal contact opnemen met ANB.

6.Film "More than Honey".

Fair Trade en de Bijenbond De Zonnebie zullen gevraagd worden deze avond te ondersteunen.

(Martin).

Affichen zullen gemaakt worden en opgehangen worden.(Filip en Martin)

Een klein artikel zal verschijnen in de "Dertien".(Martin)

Tekst met korte beschrijving film zal aan ingang aan de mensen gegeven worden.(Filip)

Artikel zal verschijnen in het Belang van Bilzen.(Martin).

Film zelf is in de bibliotheek.(Filip) Zaal is OK.

Contract en Sabam worden geregeld.(Filip).

Aanschrijven verenigingen en verantwoordelijken.(Filip)

7.Zadenbank bibliotheek te Bilzen.

Er wordt gevraagd om zoveel mogelijk zaden binnen te brengen om op die manier onze bijen en

vlinders meer gelegenheid te geven zich hier te ontwikkelen.

8.Datum volgende vergadering : 6/11/2014 om 19.30u in de Schepenzaal.