Verslag vergadering 19 juni 2014.

Verslag vergadering 19 juni 2014.

Aanwezig : Peeters Dirk , Vanherle Roland , Coppin Michael , Gabriels Jan en

Stinckens Martin.

Verontschuldigd : Caubergh Fons , Konings Flip , Collings Raymond en Schaelenbergh Theo en Hellofs Theo.

Agendapunten :

1.Verslag vorige vergadering.

2.Tellingen april en mei.

Er moeten nog enkele tellingen doorgegeven worden van mei.

3.Vlinderwandeling van 13 juni 2014.

Start om 14 u aan de brug van Eigenbilzen.Einde voorzien rond 17 u.

Coppin Michael brengt de determinatie folders mee.

Martin zorgt voor een artikel in het Belang van Bilzen.

4.Uitstap naar de vallei der duizende vlinders. (Irsental in Duitsland).

We vertrekken om 8 u aan de Kimpel te Bilzen.Einde voorzien rond 20 u.

Roland gaat proberen kontakt op te nemen met de conservator zodat we vrij mogen wandelen

en vlinders kunnen determineren.

5.Bermen te Bilzen.

- Per ongeluk werd de berm aan de Tabaartstraat volledig gemaaid.

- Aan de Hoelbeekstraat en in Merem werd wel gefaseerd gemaaid.

Jan en Martin zullen een monitoring van deze 2 bermen uitvoeren in augustus.

6.De stad Bilzen heeft aan de rotonde van de treintunnel alles laten maaien om de Marjolijn een kans te geven.

Ook aan de vijver ( Tramweg) heeft men deze methode toegepast.

Het bestuur heeft volgende tekst opgemaakt voor de infoborden die aan de proefbermen moeten komen.

Proefproject van de stad Bilzen.

Vlindervriendelijke berm enkel door een aangepast maaibeheer.

Meer informatie : Milieudienst Bilzen.

+ foto koninginnepage.

7.ANB zal kontakt opnemen met de vlinderwerkgroep in verband met de bermen langs het Albertkanaal en

in verband met de "Branderij".Deze loopt gevaar te verruigen.

8.Film in de Kimpel op 10 november 2014. ( More than Honey)

Het bestuur wil enkel deze film vertonen om 20 u in de Kimpel.

De scholen worden niet uitgenodigd omdat er waarschijnlijk een brug gemaakt wordt naar 11/11.

Samenwerking wordt gevraagd met de Imkersbond van Bilzen en met Oxfam.

Verschillende partners moeten op de hoogte gebracht worden zoals :

Natuurpunt - Orchis - Limburgs Landschap - Regionaal Landschap - ANB - Likona e.d.

Martin regelt dit met de Stad Bilzen.

9.Monitoring Albertkanaal te Bilzen op 13/8/2014.

We komen samen onder de brug van Munsterbilzen aan het Albertkanaal om 14 u.

10.Datum volgende vergadering in september moet nog bepaald worden.