Verslag vergadering 14 april 2014

Verslag vergadering van 14 april 2014

Aanwezig : Schaelenbergh Theo , Collings Raymond , Stinckens Martin , Lathouwers Bic ,

Vanherle Roland , Pauli Lizette , Konings Filip , Hardy Ghislain , Caubergh Fons.

Verontschuldigd : Coppin Michael , Peeters Dirk en Hellofs Theo.

Agendapunten :

1.Verslag vorige vergadering.

2.Tellingen februari en maart.

Wegens het mooie weer de voorbije maanden zijn er heel wat meer vlinders gespot.

Zelfs in februari werd reeds de eerste vlinder gezien. Voor maart hebben we nu reeds 10 soorten

kunnen waarnemen , terwijl dat er vorig jaar slechts 3 waren. Zie website voor meer gegevens.

3.Proefproject bermen.

Er zullen 3 bermen gefaseerd gemaaid worden. Vooreerst zal er een inventaris opgemaakt worden

van alle planten die er op dit ogenblik staan. Einde van het jaar zal er opnieuw een inventaris

opgemaakt worden om te zien welk resultaat deze methode opgeleverd heeft.

4.Verdeling zaden onder de bevolking.

Deze kunnen zoals ieder jaar besteld worden op de milieudienst. De levering komt van het

Regionaal Landschap. Mensen worden telefonisch verwittigd om ze te komen afhalen.

Langs het nieuwe fietspad aan de Spelverstraat zal de gemeente zelf een perceel inzaaien.

5.Filmvoorstelling " More than Honey ".

Deze film zal in november voor de scholen en voor de bevolking gedraaid worden in de Kimpel.

Filip zal contact opnemen met de scholen. Zal nog verder uitgewerkt worden.

6.Gals project.

Filip heeft 150 boekjes besteld. Deze zullen opgestuurd worden naar alle bestuursleden.

Ook kunnen andere mensen op de milieudienst zulk boekje afhalen.

7.Reis naar "He dal van de 1000 vlinders " in Irsental.

Martin probeert contact op te nemen met de conservator om geen moeilijkheden te hebben

bij het spotten van vlinders.

8.Varia.

Filip Eykmans van Bilzen zette vlinderstruiken en bloemrijke heesters aan de fietstunnel aan het

station van Bilzen , alsook vlinderstruiken , siergras en spirea aan het voetbalveld van Bilzen.

Geweldig initiatief van deze man. Wij danken hem hiervoor van harte.

Er zal een artikel gemaakt worden door Martin over het grote nadeel van sproeistoffen voor onze

vlinders. Dit zal verschijnen in de "Dertien".

9.Volgende vergadering : 19 juni om 19.30 u.