Verslag vergadering 13 februari 2014

Verslag vergadering van 13 februari 2014.

Aanwezig : Collings Raymond , Coppin Michael , Hardy Ghislain , Hellofs Theo ,

Lathouwers Bic , Vanherle Roland , Schaelenbergh Theo , Stinckens Martin ,

Konings Filip , Gabriƫls Jan , Pauli Lizette , Caubergh Fons , Gabriƫls Koen.

Verontschuldigd : Peeters Dirk.

Agendapunten :

1.Verslag vorige vergadering.

2.Aanplanting door de stad bilzen.

- Katteberg.

- Rooierbos.

- Oprit E313.

3.Verdeling UTM-hokken.

Zie bij verslagen 2014.

4. Filmvoorstelling "More than Honey".

Deze zal in november gedraaid worden.

Scholen zullen aangeschreven worden.

Partners worden door de stad Bilzen aangeschreven.

Er komt een aparte vergadering met alle deelnemende partners om

alles voor te bereiden.

5. Proefproject grasbermen.

6. Varia.

7. Datum volgende vergadering : 10 april om 19.30u.