Verslag filmvoorstelling 10/11/2014

Filmvoorstelling More than Honey.

Op 10 november 2014 konden meer dan 150 geïnteresseerden in de Kimpel te Bilzen

kennis maken met de wondere wereld van de Bijen. De beklijvende prent "More than Honey"

werd voor de gelegenheid naar Bilzen gehaald.

Stuwende kracht hierachter was Stinckens Martin met de Vlinderwerkgroep van de Stad Bilzen.

De aanwezigen werden verwelkomd door Schepen van leefmilieu Fons Caubergh , Jan Gabriëls namens de Vlinderwerkgroep. Verder sprak Hubert Sevens van de Imkersbond van Bilzen en tenslotte Marinette Daenen over de Wereldwinkel in Bilzen.

De Vlinderwerkgroep is al 5 jaar actief in de gemeente Bilzen ,werkt nauw samen met de Milieudienst van de Stad en schepen Fons Caubergh. Deze werkgroep werd opgericht naar aanleiding van het Gals-project (Gemeenten adopteren Limburgse Soorten) van de provincie Limburg.

Door de Stad Bilzen werd het zeer zeldzame dwergblauwtje in Vlaanderen als Limburgse soort geadopteerd. Deze soort legt haar eitjes op Wondklaver, een kalkplant die enkel aanwezig is langs de taluds van het Albertkanaal. Naast het Dwergblauwtje worden alle vlinders in de gemeente jaarlijks opgevolgd in een monitoring project.

Wat me bijgebleven is , is dat het niet goed gaat met de Bijen op wereldvlak. De Bij wordt vooral belaagd door het overmatig gebruik van pesticiden. Nochtans is dat kleine diertje erg belangrijk voor de mens. Zij zorgen namelijk voor de bestuiving van de bloemen(o.a. in de boomgaarden voor commerciële doeleinden) en zijn onmisbaar voor ons voortbestaan.

Vooral in de Verenigde Staten dient dit diertje enkel voor de grote commerce. Ze worden hier zelfs met vrachtwagens van de ene streek naar de andere, over meer dan 1000 km getransporteerd om de bestuiving in bepaalde boomgaarden te verzekeren. Dat hierbij een groot deel sterft, raakt hen helemaal niet. Voor hoelang nog ?

Straffer nog is het Chinees verhaal. Hier zijn alle bijen, door vernietiging van de Huismus om zeep gebracht. En de bestuiving dan van hun boomgaarden zul je denken. Die gebeurt door heel veel Chinezen die me borsteltjes het verzamelde stuifmeel vanuit andere landen, zelf op de stampers van de bloemen in de boomgaarden aanbrengen. Ik moet dan automatisch denken aan het satirisch boek "Lof der Zotheid" van de Nederlandse humanist Desiderius Erasmus uit de Renaissance (1511).

Naast de CO2 uitstoot is dit een andere manier om de wereld zo vlug mogelijk om zeep te helpen.

De boodschap van deze film kwam overtuigend over bij alle aanwezigen.

Kwam dit ook maar over bij onze beleidsverantwoordelijken. Voor hen is dit zeker een aanrader indien ze niet het Chinese voorbeeld willen volgen.

In het aanpalend zaaltje was er een klein wereldwinkeltje geïnstalleerd. Na de film kreeg iedereen een glaasje aangeboden door de wereldwinkel, bekostigd door de Stad Bilzen. Het ging er heel gezellig aan toe en was een waardige afsluiter.

Namens de Vlinderwerkgroep van de Stad Bilzen.

Verslag : Achten Nadine, Gabriëls Jan en Stinckens Martin