Verslag vergadering 21/11/2013

Verslag vergadering 21 september 2013

Aanwezig : Collings Raymond , Coppin Michael , Hardy Ghislain , Hellofs Theo , Lathouwers Bic ,

Peeters Dirk , Vanherle Roland , Schaelenbergh Theo , Stinckens Martin , Konings Filip ,

Caubergh Fons.

Verontschuldigd : Gabriƫls Jan

Agendapunten :

1.Verslag vorige vergadering.

Verdeling bloemenzaden onder de bevolking.

Het plan van Cauberh Fons werd verder uitgewerkt. De bedoeling is dat de mensen van Bilzen zaden kunnen

bekomen in de bibliotheek.

Bij het einde van het seizoen zullen deze mensen zaden nemen van deze bloemen en deze terug brengen

en liefst meer.

Ook wordt opgeroepen aan de bevolking om diverse zaden binnen te brengen die men in overschot heeft.

Op deze wijze ontstaat er op termijn een echt verdeelcentrum van bloemenzaden binnen onze stad.

De eerste zaden zullen weer op paasmaandag afgehaald worden op de bijenmarkt en onder de bevolking

verdeeld worden.

Aankondiging komt weer op de website en de plaatselijke bladen.

2.Verslag van de tellingen van 2009 tot en met 2013.

Op de website kunnen de mensen een overzicht bekijken van onze eerste 5 jaar als vlinderwerkgroep.

Deze 5 jaar werden overlopen en bepaalde ontwikkelingen kunnen vastgesteld worden.

De statistiek van deze 5 jaar verschijnt in de "Dertien".

Er zal ook een tekst over de waarde van de brandnetel in de volgende "Dertien" gemaakt worden.

3.Film

In het voorjaar willen we de film " More than Honey " van regisseur Markus Imhoof draaien in de Kimpel.

Martin zoekt uit waar we die film kunnen bekomen en werkt dit verder uit.

4.Foto tentoonstelling Stadhuis.

Op 29 november loopt deze tentoonstelling ten einde.

We zoeken uit naar andere plaatsen in Bilzen om deze foto's op te hangen.

5.Verzekering tentoonstelling en leden van de vlinderwerkgroep.

In de toekomst zal deze tentoonstelling verzekerd worden door de stad Bilzen.

Ook de bestuursleden zullen tijdens de activiteiten die ze voor de vlinderwerkgroep houden

( tellingen en vergaderingen ) in de toekomst verzekerd zijn door de stad Bilzen.

6.Bermbeheer te Bilzen.

De werkgroep heeft het plan opgevat om enkele bermen te Bilzen als vlinderberm te gaan beheren.

De bedoeling is om op 3 plaatsen een ander soort maaibeheer te organiseren zodat bloemen en

insecten meer kans krijgen hier te overleven.

Martin maakt een plan op dat aan de stad Bilzen zal overhandigd worden.

Volgende straten werden vooropgesteld : Bivelenweg , Hoelbeekstraat en Tabaartstraat.

7.Datum volgende vergadering.

Op 13/2/2014 om 19.30 u in de vergaderzaal van het stadhuis.