Verslag vergadering 17 september 2013

Verslag vergadering 17 september 2013

Aanwezig : Peeters Dirk, Konings Filip, Vanherle Roland, Pauli Lizette, Lathouwers Bic, Stinckens Martin

Caubergh Fons, Hardy Ghislain, Collings Raymond, Schaelenbergs Theo.

Verontschuldigd : Gabriƫls Jan, Gabriƫls Koen en Hellofs Theo.

Agendapunten:

1.Verslag vorige vergadering.

Jan en Martin moeten in het voorjaar nog een bezoek brengen aan de Kieleberg.

Filip gaat nog eens horen wanneer we onze foto's kunnen tentoonstellen op het stadhuis te Bilzen.

2.Verslag studiereis naar Nismes.

De foto's werden getoond van deze reis.

Uitstap was zeer goed.Iedereen was zeer tevreden over deze uitstap en er werden vele waarnemingen

gedaan van zeldzame vlinders.

Foto's kan je bekijken op onze website.

3.Tellingen tot op heden.

Ondanks het slechte weer van de eerste maanden van dit jaar heeft juli en augustus veel goedgemaakt.

Op dit ogenblik overstijgen we het aantal getelde vlinders van de voorbije jaren.

Ook het aantal soorten vlinders bereikte een nieuw record.

Je kan de tellingen bekijken op onze website.

4.Tellingen doorgeven voor de website.

Om gemakkelijker de gegevens te kunnen invoeren heeft Martin nog eens het exell programma uitgelegd

om vlot de tellingen te kunnen ingeven in access en vervolgens op de website.

5.Vlinderexcursie voor de bevolking.

Ondanks het zeer warme weer waren een 18-tal mensen op de afspraak.

Er werden 3 gebieden bezocht langs het Albertkanaal in plaats van 1 wandeling.

De afstand tussen deze gebieden werden met de auto afgelegd.

( Brug Eigenbilzen, Waterzuiveringsstation en de Branderij)

6.Bermbeheer te Bilzen.

Om onze bermen in Bilzen meer vriendelijk te maken voor de vlinders en de bijen werd er nagedacht

op welke manier we dit kunnen mogelijk maken.

Dit is een punt welk we volgend jaar willen bespreken met alle belanghebbende partijen.

Er werd voorgesteld om eventueel enkele bermen te Bilzen als proefproject op te starten.

Alle bestuursleden hebben een tekst ontvangen die we op volgende vergadering zullen bespreken.

7.Zadenmengsels verhuur in de bibliotheek te Bilzen.

Fons wil een soort verhuur organiseren in de bibliotheek.

De bedoeling is dat mensen hier zaden kunnen krijgen die ze thuis uitzaaien en achteraf deze zaden

terugbrengen wanneer de bloemen uitgebloeid zijn en zaden hebben ontwikkeld.

Er werd een lijst opgemaakt van mogelijke zaden die nu verder uitgewerkt wordt.

Zal ook op volgende vergadering verder besproken worden.

8.Website www.bilzenvlinderstad.be

De webruimte mag verhoogd worden naar 500 MB

9.Datum volgende vergadering.

21/11/2013 om 19.30 u Schepenzaal 1ste verdiep.