Verslag vergadering 16 april 2013

{lfx arc}Verslag vergadering 16/4/2013{/lfx}

Aanwezig : Konings Filip , Collings Raymond ,Gabriƫls Jan , Peeters Dirk , Coppin Michael ,

Hardy Ghislain , Lathouwers Bic , Caubergh Fons , Vanherle Roland , Pauli Lizette ,

Schalenbergh Theo , Stinckens Martin.

Verontschuldigd : Hellofs Theo.

Agendapunten :

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.

2. Toelage stad Bilzen werd aanvaard.

3. Gevraagd wordt om bij de waarnemingen ook de datum te zetten bij de bijzonderheden.

4. Waarnemingen : Maart was een zeer slechte maand wegens het koude weer.

Toch zijn er een aantal waarnemingen geweest in deze koude maand.

Er wordt gevraagd om deze zo snel mogelijk door te geven om te kunnen opnemen

op de website.

5. Heidegebied aan de Taunusweg.

Martin en Jan gaan kijken hoe de stad Bilzen dit kan onderhouden.

6. Spoorweg Bilzen en stuk aan de Zeepstraat.

Is gehuurd van de Buurtspoorwegen.

Roland , Lizette en Jan zullen dit UTM hok voor hun rekening nemen.( FS7638)

7. Aankoop materiaal.

Konings Filip zal bij Natuurpunt 5 stuks bestellen. ( Vlinderboek , Vlindernetje en Loupe )

Collings Raymond moet de 3 ontvangen en Coppin Michael enkel het vlindernetje.

Bij het ontvangen van dit materiaal worden beide mensen verwittigd.

8. Foto tentoonstelling.

Konings Filip zal zorgen voor afspraken op volgende adressen :

1. Stadhuis te Bilzen.

2. Ziekenhuis Bilzen (Martin).

3. Apostelhuis.

4. Biblioteek Bilzen.

5. Seniorenhuis Bilzen.

Martin zorgt voor de tekst bij de tentoonstelling en geeft die door aan Konings Filip.

9. Filip vraagt aan Cox Michael waar de resterende prijzen kunnen afgehaald worden van de foto wedstrijd.

10. Het dwergblauwtje is reeds geruime tijd waargenomen aan de brug van Eigenbilzen.

Filip maakt een afspraak met de Dienst van de Scheepvaart en met ANB omtrent een bezoek ter plaatse

om het maaibeheer te bespreken.

11. Datum volgende vergadering : 11/6/2013 om 19 u op het Stadhuis te Bilzen.