Verslag vergadering van 28 augustus 2012

Verslag vergadering van 28/8/2012

Aanwezig : Hardy Ghislain , Vanherle Roland , Peeters Dirk , Gabriels Jan

Stinckens Martin , Cox Michael.

Verontschuldigd : Hellofs Theo.

Agendapunten :

1. Verslag vorige vergadering.

Het materiaal werd besteld en is aangekomen.

Boeken , vlindernetje en loupepotjes zijn slechts eenmaal besteld.

Inventarisatie kaarten werden door Martin in Mechelen bij NP afgehaald.

2. Verslag excursies.

Uitstap naar Torgny was prima .( zie verslag website ).

Er wordt reeds uitgekeken naar de uitstap voor volgend jaar.

Ook de vlinderwandeling was een succes. ( zie verslag website ).

Wel moet er een betere communicatie komen met Lanaken als ze dit nog samen met ons willen organiseren.

3. Overzicht tellingen.

De maand juli was terug een normale maand.

Wel valt er een zekere fluctuatie vast te stellen in de verschillende soorten.

Het aantal soorten is zeker niet verminderd , doch sommige waren niet in zo een groot aantal aanwezig.

4. Maaibeheer en onderhoud Branderij.

ANB vraagt aan de stad Bilzen om mee te helpen om van dit gebied een blijvend vlinderparadijs te maken.

Er werden reeds afspraken met ANB gemaakt over de toekomst van dit gebied.

Taluds moeten zeker vrijgehouden worden en een compensatie aanplanting kan boven op de Branderij

plaatsvinden mits de nodige brede banen om de taluds met elkaar te verbinden.

Michael Cox maakt zo snel mogelijk een afspraak met de Stad Bilzen , ANB en de vlinderwerkgroep.

5. Fotowedstrijd.

Einde september moeten de foto's binnen zijn ( zie reglement ).

Half oktober zullen de foto's gejureerd worden.Martin zorgt voor afspraak.

Michael zorgt voor afspraak met Guy Swennen om de prijsuitreiking te bespreken. ( November in Seniorenhuis ).

20 beste werken worden ingekaderd en in december tentoongesteld in het stadhuis.

Er kan slechts 1 prijs per persoon verdiend worden.

Michael zorgt voor geschenk Jury.

6.Varia.

7. Datum volgende vergadering : 30 oktober 2012 om 19.30 u.