Verslag vergadering van 25/1/2012

Verslag vergadering vlinderwerkgroep 25/1/2012.

Aanwezig : Theo hellofs , Swennen Guido , Vanherle Roland , Peeters Dirk , Stinckens Martin , Coppin Michael , Hardy Ghislain.
Verontschuldigd : Pauli Lizette , Cox Michael.

Agendapunten :


1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
2. Verdeling UTM hokken onder de bestuursleden.
3. Opmaken jaarprogramma.
Verschijnt na goedkeuring op de website.
4. Uitleg over de nieuwe website en bespreking van de items.
5. Uitleg over het ingeven en versturen van de telgegevens.
6. Datum volgende vergadering.


Verslag : Stinckens Martin