Verslag vergadering 29 februari 2012

Verslag vergadering 29 februari 2012

Aanwezig : Gabriëls Jan , Vanherle Roland, Cox Michael , Hardy Ghislain , Hellofs Theo

Peeters Dirk en Stinckens Martin.

Verontschuldigd : Swennen Guy en Lathouwers Bic

Agendapunten :

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.

2. Definitieve toewijzing UTM-hokken voor de monitoring.

3. Overleg beheer en monitoring kanaaltaluds op 27/3 om 18u00 in het Gemeentehuis

van lanaken.

Zullen aanwezig zijn : Gabriëls Jan , Hellofs Theo , Vanherle Roland , Peeters Dirk en

Stinckens Martin.

4. Vlinderstudiedag in Mechelen op 10 maart.

Deelname door Peeters Dirk , Hardy Ghislain en Stinckens Martin.

Onze vlinderwerkgroep zal een korte PPS voorstelling geven over " Bilzen Vlinderstad ".

5. Fotowedstrijd Dagvlinders en Rupsen te Bilzen.

Bespreking en opstelling van reglement.

Michael bespreekt dit met de Stad Bilzen.

6. Aanplanting vlindervriendelijke struiken en verdeling bloemenzaadmengsel

onder de bevolking.

Bloemenzaden kunnen tot einde maart besteld worden op de Milieudienst te Bilzen.

Michael vraagt aan Filip over de aanplanting struiken.

7. Opmaken van jaarplanning 2012.

8. Aanplanting op industrieterreinen.

De vlinderwerkgroep wil graag mee advies geven bij de aanleg van nieuwe

industrieterreinen

te Bilzen.Er zal contact opgenomen worden met de Milieudienst van Bilzen

door Michael Cox.

8. Datum volgende vergadering : dinsdag 17/4/2012 om 19.30 u in de schepenzaal.