Verslag vergadering 26/6/2012

Verslag vergadering 26/6/2012

Verslag vlindergroepvergadering van 26/6/2012.

Aanwezig : Lathouwers Bic , Hardy Ghislain , Vanherle Roland , Pauly Lizette ,

Stinckens Martin , Theo Schaelenbergh.

Verontschuldigd : Gabriels Jan ,Peeters Dirk en Hellofs Theo.

Agendapunten :

1.Verslag vorige vergadering.

2.Stand van de tellingen.

Maart was een normale maand ,terwijl april en mei zeer slecht waren. (zie tellingen).

Oorzaak is natuurlijk het slechte weer. Opvallend is wel dat er bijna geen boswitjes meer

waargenomen zijn en ook minder koolwitjes en koninginnepages.

Hopelijk heeft dit niet teveel effect op de volgende generaties.

3.Tellingen in Lanaken.

Tot nu toe lopen deze tellingen volgens schema. Donderdag 28/6 zullen enkele mensen

samen deze stroken gaan tellen.

4.Fotowedstrijd.

Tot op heden zijn er 14 inschrijvingen.Martin vraagt aan Michael Cox om dit nomaals te plaatsen in

de "Dertien" en in de Demerbode.

5.Aankoop materiaal.

Wegens de afwezigheid van Michael Cox weten we niet of dit materiaal al besteld is.

Martin doet hier navraag naar.

6.Uitstap Torgny op zaterdag 30/6.

10 personen zijn ingeschreven en we zullen dan ook met 2 auto's reizen.

Wat de kilometervergoeding betreft moet nog aan de Stad Bilzen gevraagd worden.

Vertrek om 7.30 u aan de Kimpel. Terug rond 19 u.

7.Wandeling voor de bevolking.

Deze gaat door op 22/7 van 14 tot 17 u.

Samenkomst aan de brug van Eigenbilzen.Men kan achter de brug de weg

naar beneden parkeren.

8.De website werd aangepast zoals gevraagd.Nieuwe template met het logo van Bilzen.

9.Datum volgende vergadering : Dinsdag 28/8/2012 om 19.30u op het stadhuis.