Verslag vergadering 17 april 2012

Verslag vergadering 17 april 2012

Verslag vergadering 17/4/2012

Aanwezig : Cox Michael , Coppin Michael , Gabriƫls Jan , Schaelenbergh Theo

Hardy Ghislain , Peeters Dirk , Pauly Lizette en Stinckens Martin.

Verontschuldigd : Swennen Guy.

Agendapunten :

1. Verslag vorige vergadering.

2. Verwelkoming nieuwe leden.

Theo Schaelebergh en Sabine Hubrechts.

3. Tellingen.

Tellingen voor maart zijn goed.

Nog niet alle tellingen zijn binnen.

Er is een uitschieter deze maand : nl de Grote Vos.

Er werd afgesproken dat de tellingen moeten binnengstuurd worden voor de

15 de van de volgende maand om ze op tijd te kunnen verwerken.

4. Tellingen kanaaltaluds te Gellik.

Martin zal contact opnemen met Bart Hoelbeek om onze wensen kenbaar te maken.

Er zal een doodle opgemaakt worden zodat iedereen zijn eigen week kan uitkiezen.

Tijdens deze week moet hij/zij ook effectief deze plaatsen gaan inventariseren.

Er wordt best met 2 of zelfs 3 mensen ter plaatse gegaan.

Ook werd er een voorstel gedaan om de eerste keer allen samen te gaan om de

juiste plaatsen aan te duiden.

Hierover volgt binnenkort de nodige uitleg.

5. Fotowedstrijd.

Het reglement werd door de Stad Bilzen goedgekeurd.

Op dit ogenblik zijn er reeds 10 inschrijvingen.

Het artikel verschijnt in de Demerbode en in de Dertien.

Ook zal Ronny Sonck van de seniorenwerking dit meededelen aan deze groep.

6. Varia:

Filip Konings zal het nodige materiaal ( boeken , vlindernetjes en loupes )

bijbestellen.

Er zullen door Cox Michael 100 zoekkaarten dagvlinders besteld worden

voor de wandeling op 22 juli.

Jan Gabriels zorgt voor de nodige afspraken voor de studiereis.

Website moet aangepast worden.( template veranderen en link naar Gis Vlaanderen )

7. Datum volgende vergadering : 26 juni 2012 om 19.30 u in de Schepenzaal.