Verslag studiereis Torgny 2012

Verslag Vlinderexcursie in Torgny op zaterdag 30 juni 2012

Aanwezig

Jan Gabriëls, Peter Gabriëls, Ghislain Hardy, Lia Jans, Bic Lathouwers, Lizette Pauli, Dirk Peeters, Theo Schaelenbergh, Martin Stinckens, Roland Vanherle

Verslag

Op zaterdag 30 juni verzamelden leden van de Vlinderwerkgroep van de stad Bilzen op de parking van de Kimpel. Tien personen, zeg maar de harde kern van de werkgroep, daagden op om 7.30 uur en met de uitspraak van Theo "ik heb deze nacht weinig geslapen maar daar lig ik niet van wakker van" konden we vertrekken.

De tocht was, wegens het succes van vorig jaar, weerom naar het schilderachtig dorpje Torgny in "Pays de Gaume", het zuidelijk stuk van Belgisch Lotharingen vlak bij de Franse grens.

Het weer was zonnig, nogal bewolkt en rond half tien waren we ter plaatse.

Peter en Roland waren chauffeurs van dienst en van Bilzen ging het over Luik en dan via de E-25 naar Virton -Torgny. Het was op deze nochtans rustige snelweg vrij druk en dit wegens de uittocht van veel vakantiegangers naar het zuiden (vooral Nederlanders). Jammer dat een houtverwerkend bedrijf ten zuiden van Virton op volle toeren werkte en het hele gebied onder stinkende mist zette. Maar eenmaal in de omgeving van onze bestemming klaarde het op en werden we verwelkomd door een vliegende Rode Wouw Milvus milvus.

Rode Wouw Milvus milvus

En dan kwamen we in het bijzonder fraaie dorpje Torgny waar op een picknickplaats even werd bij getankt.

Er was zelfs taart meegebracht en of die in de smaak viel bij Theo.

Rond 10.00 uur vertrokken we naar het reservaat Raymond Mayné even buiten het dorp voor het echte werk.


Al direct spotten we het zeer talrijk Damboordje Melanargia galathea en Bruin zandoogje Maniola jurtina en verder Tweekleurig hooibeestje Coenonympha arcania, Groot dikkopje Ochlodes sylvanus, Koevinkje Aphantopus hyperantus, Groot koolwitje Pieris brassicae en drie soorten parelmoervlinders: Grote parelmoervlinder Argynnis aglaja, Braamparelmoervlinder Brenthis daphne en Paarse parelmoervlinder Boloria dia.

Braamparelmoervlinder Brenthis daphne in kalkgrasland te Torgny

Paarse parelmoervlinder Baloria diain kalkgrasland te Torgny

Grote parelmoervlinder Argynnis aglaja in kalkgrasland te Torgny

Tweekleurig hooibeestje Coenonympha arcania te Torgny

Verder noteerden we: Atalanta Vanessa atalanta, Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris, Klein geaderd witje Pieris napi, Gehakkelde aurelia Polygonia c-album en een nieuwe soort voor ons in dit gebied en zeer zeldzaam in België het Staartblauwtje Cupido argiades.

Het Staartblauwtje was verdwenen uit Wallonië maar werd recent (2012) terug ontdekt in de Gaume. Deze soort werd op waarnemingen.be geplaatst en aldaar goedgekeurd.

Rond 13.30 uur had iedereen honger en grote dorst en keerden we terug naar het gezellig restaurant in het dorpje. Daar konden we een eerste evaluatie maken van onze excursie.

Volgende foto's illustreren dit:

Restaurant La Romanette te Torgny

In de namiddag, bij meer bewolking, werden nog volgende soorten in de omgeving van het reservaat geïnventariseerd: Klaverblauwtje Cyaniris semiargus, Hooibeestje Coenonympha pamphilus en Klein koolwitje Pieris rapae.

Volgende tabel geeft een overzicht van de waargenomen Dagvlinders in het reservaat Raymond Mayné te Torgny

Vlinderexcursie Torgny op 30 juni 2012

Soorten

Wetenschappelijke naam

Aantal

Groot dikkopje

Ochlodes sylvanus

+

Geelsprietdikkopje

Thymelicus sylvestris

>= 10

Groot koolwitje

Pieris brassicae

2

Klein koolwitje

Pieris rapae

+

Klein geaderd witje

Pieris napi

+

Staartblauwtje

Cupido argiades

2

Klaverblauwtje

Cyaniris semiargus

1

Icarusblauwtje

Polyommatus icarus

>= 10

Grote parelmoervlinder

Argynnis aglaja

3

Braamparelmoervlinder

Brenthis daphne

>= 5

Paarse parelmoervlinder

Boloria dia

>= 5

Atalanta

Vanessa atalanta

+

Dagpauwoog

Aglais io

2

Gehakkelde aurelia

Polygonia c-album

+

Tweekleurig hooibeestje

Coenonympha arcania

2

Hooibeestje

Coenonympha pamphilus

3

Koevinkje

Aphantopus hyperantis

> = 20

Bruin zandoogje

Maniola jurtina

>= 100

Dambordje

Melanargia galathea

>= 100

Diversiteit

19

In vergelijking met vorig jaar (9 juli 2011) werden er maar de helft soorten gespot in hetzelfde gebied. Het is duidelijk dat de weersomstandigheden van dit jaar daar voor iets moeten tussen zitten. Toch was het de moeite om deze uitstap te herhalen. Vooral de waarneming van het Staartblauwtje was dit zeker waard.

De hogere planten op deze kalkgraslanden zijn zeer talrijk. Van een aantal soorten werden foto's gemaakt.

Volgende tabel geeft een overzicht van opvallende soorten in het reservaat of in de nabije omgeving:

Hogere planten Torgny op 30 juni 2012

Soorten

Wetenschappelijke naam

Familie

Gewone paardenhoefklaver

Hypocrepis comosa

Fabaceae of Vlinderbloemenfamilie

Verfbrem*

Genista tinctoria

Kruipend stalkruid

Ononis repens

Esparcette*

Onobrychus viciifolia

Gewone rolklaver

Lotus corniculatus

Wondklaver*

Anthyllis vulneraria

Wilde weit*

Melampyrum arvense

Scrophulariaceae of Helmkruidfamilie

Vlasbekje

Linaria vulgaris

Hengel

Melampyrum pratense

Wilde marjolein

Origanum vulgare

Lamiaceae of Lipbloemenfamilie

Kruiptijm

Thymus praecox ssp praecox

Kruipend zenegroen

Ajuga reptans

Duitse andoorn*

Stachys germanica

Kalkwalstro*

Galium pumilum

Rubiaceae of Walstrofamilie

Beemdkroon

Knautia arvensis

Dipsacaceae of Kaardenbolfamilie

Grote kaardebol

Dipsacus fullonum

Bevertjes

Briza media

Poaceae of Grassenfamilie

Geel zonneroosje

Helianthemum nummularium

Cistaceae of Zonneroosjesfamilie

Grote muggeorchis*

Gymnadenia conopsea

Orchidaceae of Orchideeënfamilie

Bruinrode wespeorchis*

Epipactis atrorubens

Stinkend nieskruid

Helleborus foetidus

Ranunculaceae of Ranonkelfamilie

Blaassilene

Silene vulgaris

Caryophyllaceae of Anjerfamilie

Wollige sneeuwbal

Viburnum lantana

Caprifoliaceae of Kamperfoeliefamilie

Meelbes

Sorbus aria

Malaceae of Appelfamilie

Wilde appel

Malus sylvestris

Breed klokje*

Campanula latifolia

Campanulaceae of Klokjesfamilie

Ruig Klokje*

Campanula trachelium

Rapunzelklokje

Campanula rapunculus

Geelhartje*

Linum catharticum

Linaceae of Vlasfamilie

Rond wintergroen*

Pyrola rotundifolia

Pyrolaceae of Wintergroenfamilie

Tijmbremraap*

Orabanche alba

Orobanchaceae of Bremraapfamilie

Sint-Janskruid

Hypericum perforatum

Hypericaceae of Hertshooifamilie

De opvallende soorten zijn in de tabel met een * aangeduid en verschillende hiervan werden ook gefotografeerd.

Esparcette Onobrychus viciifolia

Bruinrode wespeorchis Epipactis atrorubens

Wilde weit Melampyrum arvense

Gewoon wilgenroosje Epilobium angustifolium

Grote muggeorchis Gymnadenia conopsea

Parende Dambordjes Melanargia galathea in het natuurreservaat Raymond Mayné

Waargenomen vogels tijdens ons bezoek aan Torgny en omgeving:

Waargenomen vogels op de excursie te Torgny

Rode Wouw*

Milvus milvus

Zwartkop

Sylvia atricapilla

Buizerd

Buteo buteo

Tjiftjaf

Phylloscopus collybita

Grote Bonte Specht

Dendrocopos major

Pimpelmees

Parus coeruleus

Houtduif

Columba palumbus

Boomklever

Sitta eurpaea

Turkse Tortel

Streptopelia decaocto

Wielewaal*

Oriolus oriolus

Gierzwaluw

Apus apus

Grauwe Klauwier*

Lanius collurio

Boomleeuwerik*

Lullula arborea

Gaai

Garrulus glandarius

Veldleeuwerik*

Alauda arvensis

Zwarte Kraai

Corvus corone

Boerenzwaluw

Hirundo rustica

Huismus

Passer domesticus

Huiszwaluw

Delichon urbica

Vink

Fringilla coelebs

Boompieper

Anthus trivialis

Groenling

Chloris chloris

Grote Gele Kwikstaart*

Motacilla cinerea

Putter*

Carduelis carduelis

Winterkoning

Trogldytes troglodytes

Kneu

Carduelis cannabina

Roodborsttapuit*

Saxicola torquata

Appelvink*

Coccothraustes coccothraustes

Merel

Turdus merula

Geelgors*

Emberiza citrinella

Zanglijster

Turdus philomelos

Grauwe Gors*

Emberiza calandra

Tuinfluiter

Sylvia borin

De vogels met een * aangeduid zijn minder algemeen in Vlaanderen maar niet zeldzaam in Wallonië

RoodborsttapuitSaxicola torquata

Appelvink Coccothraustes coccothraustes

Rond 17.00 uur sloten we voldaan onze excursie af. We keerden nog even terug naar Torgny voor een laatste verfrissing en reden dan terug naar Bilzen waar we rond 20.00 uur aankwamen. We kijken al uit naar een volgende tocht met de Vlinderwerkgroep van de stad Bilzen. We danken de stad Bilzen voor de sponsoring, de aanwezige leden voor hun bijdrage aan deze voor iedereen toch wel leerrijke ervaring en onze chauffeurs voor het veilig thuis brengen. Volgende foto's geven nog enkele sfeerbeelden van deze leerrijke excursie.

Foto's van Dirk Peeters en Jan Gabriëls

Verslaggever: Jan Gabriëls