Verslag prijsuitreiking fotowedstrijd

Verslag prijsuitreiking fotowedstrijd 2012 vlinderwerkgroep Bilzen.

Op vrijdag 14 december 2012 had in de Remise New Style de prijsuitreiking plaats van de

foto wedstrijd vlinders en rupsen.

Ongeveer een 60 tal mensen woonden deze avond bij.

Vooreerst werd er een korte voorstelling gegeven door Martin Stinckens over het ontstaan en het

verdere verloop van de voorbije 4 jaren.

Al deze zaken kan je rustig bekijken op onze website www.bilzenvlinderstad.be

Vervolgens nam onze Voorzitter Swennen Guy het woord. Hij beklemtoonde hoe

belangrijk biodiversiteit in onze stad is.

Vooral de Stad Bilzen en de vlinderwerkgroep , waaronder veel Natuurpunters , zorgen

er voor dat omtrent vlinders heel wat dingen georganiseerd worden.

Hij hoopt dan ook dat we deze groep nog verder uitbouwen onder de nieuwe

Schepen van Milieu.

Tevens werd gevraagd aan Guy om erevoorzitter te worden van onze groep , waar

hij meteen akkoord mee was.

Als oprichter Bilzen vlinderstad werd dan ook een oorkonde afgegeven aan hem en

een klein geschenk.

Nadien werden de 3 fotoclubs bedankt voor het jureren van de 75 foto's hetgeen

toch niet zo gemakkelijk was wegens de hoge kwaliteit van vele foto's.

Al deze foto's en uitslag kan je bekijken op de website.

Als einde werden de winnaars vernoemd en ontvingen van de Stad Bilzen een

mooie prijs.

20 ingekaderde foto's werden in de Remise New Style opgehangen en blijven

daar nog enige tijd hangen om daarna tentoongesteld te worden op diverse

plaatsen te Bilzen zoals het Stadhuis , Aldenbiesen e.d.

Als slot bood de Stad Bilzen aan alle aanwezigen een receptie aan waarvoor

de vlinderwerkgroep hen nog eens wil bedanken.