Verslag vergadering 8/3/2011

Verslag vergadering 8 maart 2011

Verontschuldigd : Bart Hoelbeek

1.Goedkeuring verslag vorige vergadering van 25/1/2011.

2.Jaaroverzicht activiteiten 2011.

Verdere uitwerking en data kiezen voor activiteiten die we vorige keer besproken hebben.

1* Meest vlindervriendelijke tuin verkiezen.

2* Scholen : Wandeling op de Branderij op dinsdag 28 juni voor lagere scholen.

3* Verdeling bloemenzaadmengsels onder de bevolking.

Bloemenzaad bestellen bij bijenbond (Dienst Milieu : Anja Millik).

Een goede communicatie naar de bevolking is essentieel.Publicatie in de Demerbode ,

Dertien en op website stad Bilzen.

4* Voorstelling film "Vlinders in Nederland en Vlaanderen" aan de senioren.Dit is dezelfde film die reeds in de Kimpel

vertoond werd.Ronny Sonck stelt voor om de film op 27 mei te draaien.Als de vlinderwerkgroep publiciteit wil maken

wil Ronny de flyers verdelen op de Seniorenfeesten van 23 en 24 mei.De vlinderwerkgroep dient zelf

voor de praktische uitwerking activiteit en ontwerp publiciteit.

5* Vlinderhappening voor de bevolking in samenwerking met Lanaken op 16 juli.

Dit zal op dezlfde manier georganiseerd worden zoals vorig jaar met toeristentrein.

6* Jaarlijkse excursie van Bestuur naar Thorigny op 9 juli.

7* Deelname aan vlindertelweek-end van Natuurpunt.

8. Overlopen van nieuwe indeling UTM-hokken voor de telling.

9. Aanplanting en inzaaien percelen door de stad (Filip Konings).

10.Industrieterreinen.

Er wordt gezocht om de terreinen rond de fabrieken meer vlindervriendelijk te maken.Dit wordt nog verder uitgewerkt.

11.Vlinder van de maand in de "Dertien".

12. Nadenken andere hosting provider (nu one.com , heeft vervelende popups).

13. Nummerplaten van auto's om toelating te krijgen om op het jaagpad langs Albertkanaal te rijden is OK.

14. Rondvraag , varia.

15. Datum volgende vergadering : 11 mei om 19 u.