Verslag vergadering 25/1/2011

Verslag Vergadering Vlinderwerkgroep van 25/01/2011

Aanwezig : Dirk Peeters , Robert Lathouwers , Lizette Pauli , Roland Vanherle ,Jan Gabriëls ,Paul Lantin , Martin Stinckens , Michael Cox en Guy Swennen.
Verontschuldigd : Ghislain Hardy
Afwezig : Filip Konings
Voorzitter : Guy Swennen
Secretaris : Michael Cox

  1. Verslag vorige vergaderingvan 11/10/2010 : verslag goedgekeurd.

Pro memorie : in dit verslag staan er nog 3 openstaande punten die in de toekomst eventueel behandeld zullen worden op een volgende vergadering.

  1. Ev. Aankoop branderij door de stad Bilzen.
  2. Ev.bomen kappen in het verlengde van de Schaaienbosstraat.
  3. Merchandising (voorstel Guy Swennen) : Bilzen loves butterflies.

2.Korte weergavevan het werkingsjaar 2010.


Martin geeft presentatie over de vlindertellingen per maand en trekt enkele conclusies.
In 2011 gaan we ook proberen de rupsen te tellen.


3. Activiteiten 2011.


1. Industrieterreinen : vlindervriendelijke bedrijven.


Voorstel : Kwaliteitslogo en uithangbord maken voor de bedrijven die vlindervriendelijk
beheer van hun perceel doen , Chartervoorstel maken , brieven versturen.
Dient op het Schepencollege te komen voor een beleidsbeslissing. Flip vragen een dossier
CBS in te dienen.

2.Meest vlindervriendelijke tuin verkiezen.(cf,Genk “meest bloemrijke tuin”)

Publiceren in alle kanalen : Demerbode ,Dertien ,Website stad Bilzen. Bij publicatie ook tips geven hoe je een vlindervriendelijke tuin kan aanleggen. Prijs/beloning uitreiken.
Uitwerking :Martin ,Michael.
Guy Swennen zorgt voor de prijs.


3.Scholen.


1. Voorstel van waardplanten en tekenwedstrijd wordt afgewezen.
2.Wandeling ter plaatse op Branderij (Grote activiteit , laatste week van juni )met transport
toeristentrein en film vlinders in Nederland en Vlaanderen.
Iedereen akkoord.


4. Verdelen UTM-hokken : iedereen kan hokken voor zich nemen om vlindertellingen te doen.
Deze worden zoals ieder jaar doorgegeven aan Martin voor de database.
Martin mailt tellers om te vragen of ze dezelfde hokken nemen als vorig jaar.

5.Voorbereidingen treffen voor het gratis verdelen van bloemenmengsels onder de bevolking.

Bloemenzaad nu bestellen via de bijenbond in Helchteren (Dienst Milieu : Anja Milik).
Een goede communicatie naar de bevolking is essentieel.Publicatie in de Demerbode , Dertien
Op de website stad Bilzen (Milieudienst ,dienst communicatie)

6.Aanplanting en inzaaien van percelen door de stad.

Vragen aan Filip Konings wat er al gedaan is en wat er nog moet gebeuren.


7. Vlinder van de maand in de Dertien.(Martin).


Michael laat Martin op tijd de deadline van de Dertien weten.


8. Kunst en Vlinders : tentoonstelling.


Aan de dienst cultuur opvragen : lijst met fotoclubs (o.a. omnicandid).


9.Senioren. Film vlinders in Nederland en Vlaanderen tonen en wandeling.


Ronny Sonck contacteren wanneer dat het best past in het programma van de senioren.


10. Vlinderhappening voor de bevolking in samenwerking met Lanaken en Zutendaal.
Toeristentrein vragen aan de dienst toerisme.


11. Jaarlijkse excursie bestuur (naar Thorny).
Dit jaar met eigen wagen maar kilometervergoeding.


12. Deelname aan vlindertelweekend van Natuurpunt.


13. Beheer Kanaalbermen (uitleg door Jan Gabriëls).


14. Nadenken andere hosting provider website (nu one.com , heeft vervelende popups.


4.Rondvraag , varia.


1. Martin : Gelieve nummerplaten door te geven aan Martin voor een vergunning te krijgen
om op het jaagpad te mogen rijden voor vlindertellingen .
2.Vraag van verschillende leden van de vlinderwerkgroep : vragen aan Milieudienst (Filip) of het mogelijk is dat de stad helpt de Branderij te onderhouden.

5. Datum prikken voor volgende vergadering : dinsdag 8 maart om 19:00 u.