Verslag vergadering 9/3/2010

Verslag vergadering 9 maart 2010

Vlinderwerkgroep Bilzen 9 maart 2010
Begin: 19.00 uur
Einde: 22.00 uur
Aanwezig: Theo Hellofs, Dirk Peeters, Erik Duijkers, Eugene Stassen, Filip Konings, Guy Swennen, Jan Gabriëls, Lien Van Assche, Martin Stinckens, Paul Lantin, Peter Gabriëls, Saskia Engelen, Robert Lathouwers, Ghislain Hardy, Bart Hoelbeek.
Verontschuldigd: Jos Bijnens, Ronny Sonck, Marlene Emonds.

Volgende vergadering: dinsdag 20 april 2010 om 19.00 uur in de vergaderzaal brandweer, Begijnhof 22 te 3740 Bilzen.

Lezing en goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

Aanvulling actiepunten.

De UTM-hokken werden ingevuld: de kaart dient digitaal doorgestuurd te worden, alsook
de nummers en de ingeschreven namen. De kattenberg wordt voor Ronny Sonck gereserveerd.
Bic Lathouwers, Eugene Stassen en Bart Hoelbeek dienen een vlinderboek te krijgen (volgende vergadering meebrengen).

De herinzaai op de gemeentelijke percelen Merem, Damerstraat en Spelverstraat zal doorgaan. Er zal een nieuwe inzaai geschieden op het perceel aan de Dassenburcht. Er wordt weer een oproep gedaan naar de bevolking voor het zaaien van bloemenzaad voor vlinders en bijen.

De loupe en vlindernet dienen besteld: 20 stuks van alles. Indien dit kan meegegeven worden aan Nobby Thijs, dan hebben we dit reeds volgende week (werkt in Turnhout).
De technische gegevens voor deze producten zijn: witte netjes stok 60365; beugel: 60373; net wit: 60401; adapter: 60380.

Scholenwerking:
Er dient eerst een uitnodiging naar scholen gestuurd: Martin heeft brief ontworpen. Hoe gaan we te werk: scholen uitnodigen op vergadering, lessenpakket overhandigen, - tekenwedstrijd met prijzen1, 2 en 3 (didactisch materiaal) , zaden aankopen en verdelen, evt. zaaien, scholen uitstap einde mei – juni.
De vergadering met scholen wordt vastgelegd op woensdag 24 maart 2010 in de vergaderzaal van de brandweer om 18.30 uur.
Martin heeft contact gehad met Ludo Elsen: cocconnen leveren vormt geen probleem. De cocconnen kunnen dan uitgedeeld worden tijdens de vergadering (Martin regelt dat)
Lien vraagt aan de dienst communicatie of er nog vlinderposters over zijn en laat die dan evt. uit de 13 halen. Deze bevinden zich in het mei-nummer van 2009.
Eveneens zou het interessant om een concourske uitwerken voor de scholen (zie boven).

Vlinderwandeling op de Branderij voor de bevolking: zaterdag 17 juli om 14 uur . De nodige logistiek dient uitgeplooid: drank voorzien, gidsen, verwacht aantal bezoekers: 200, uitnodigende slogan voor deze wandeling:bvb. open vlinderdagen, receptie, uitnodigen van van doelgroepen, er dient een draaiboek gemaakt voor 20 april.

Voor het najaar heeft Martin een interessante film over vlinders met tekst ingesproken door Boudewijn De Groot in Bilzen. De film duurt anderhalf uur. Hier dient nog een datum geprikt in oktober of november in de Kimpel (nakijken wanneer De Kimpel vrij is) op dezelfde dag als vorig jaar: dinsdag. Samenwerking met fair trade/wereldwinkel, zoals vorig jaar, is nodig.

Vlindercursus in Bilzen:
Dit jaar wordt er een vlindercursus in Likona in lietenberg georganiseerd: het gaat over 2 avonden en 2 praktijklessen. Vanuit de Lieteberg wordt gevraagd aan Martin Stinckens om de vlindercursus van Bilzen niet te houden, maar de mensen door te verwijzen naar de vlindercursus van de Likona. De vergadering vindt dat Martin de cursus vorig jaar zeer goed heeft gegeven en dat we toch mogen fier zijn op deze cursus. Meer nog, de cursus is zeer praktisch, kort en gratis. Besluit: we houden cursus in Bilzen. De datum van de vlindercursus wordt vastgesteld op donderdag 5 mei 2010 om 19.00 uur in de vergaderzaal van de brandweer. De praktijkles volgt op zaterdag 22 mei 2010 om 14u. Inschrijven kan tot en met 30 april 2010.
De studenten van de cursus van vorig jaar worden opnieuw uitgenodigd en er wordt dit jaar wel een diploma uitgereikt.

13: De koninginnepage wordt vlinder van de maand mei. Martin bezorgt deze tekst uiterlijk 31 maart aan Lien, zij zorgt ervoor dat de rubriek in ‘dertien’ verschijnt.

Uitbreiding doelgroepen:
Met betrekking tot de fabrieken in Genk Zuid: Er wordt best een brief geschreven naar fabrieken in het jaar van de biodiversiteit en van Bilzen vlinderstad. Filip zal een ontwerpbrief opmaken en doormailen en op milieuraad mededelen. Voor de zone van de Scheepvaart zal vanuit de stad Bilzen een afspraak gemaakt. De vergadering merkt op dat het bezoeken van bedrijven en het op het terrein gaan met deze mensen zeker noodzakelijk is.

Kunst in het teken van biodiversiteit: intiatieven kunnen zijn: schilderen van vlinders en omgeving, Einde van het jaar tentoonstelling in de kimpel (tijdstip rond de vlinderfilm) en winnende wedstrijd scholen, en bedrijven die meestappen in de bloemetjes zetten: misschien een kunstwerk ophangen in de fabriek. Kindertekeningen ophangen in de Kimpel tijdens de film. Er wordt contact genomen vanuit de stad Bilzen, kabinet schepen Caubergh om dit te regelen. Lien doet het nodige.

31 juli en 1 augustus nationaal vlinder weekend. Hier dient de vlinderwerkgroep zelf niets voor te ondernemen.

3 juli 2010: uitstap naar het vlinderparadijs Mariëmbourg.

Verslaggever Filip Konings

Terug naar boven

© 2022 Bilzen Vlinderstad