Verslag vergadering 23/8/2010

Verslag vergadering 23/8/2010

1.

Bespreking van het verslag van vorige vergadering (2 juni)
Het verslag werd goedgekeurd.
In het punt 10 lezen we:
Vlindervriendelijk maaibeheer industriezone Taunusweg.

    1. Martin en NP Munsterbos maken een beheersvoorstel vlinders (bepaald maaibeheer, aanplant bepaalde soorten, …)
    2. Dit voorstel wordt in een contract gegoten opdat de gemeente dat kan communiceren met de bedrijfsleiders.

We moeten hier dringend werk van maken.
Jan neemt deze opdracht voor zijn rekening. Hij tracht een tekst klaar te hebben tegen midden september. Hij neemt ook contact met Kristof om te horen of hij misschien al een dergelijk plan heeft.
Enkele pistes waaraan we tijdens de vergadering dachten:
- opstellen van een maaibeheerplan voor de bermen langs de wegen in industriezones.
- de bedrijfsleiders warm maken voor de aanplant van vlinder vriendelijk groen.
- de pioniersbegroeing die er nu vaak aanwezig is, is op zich al een paradijs voor vlinders

2.

Activiteiten
- studiereis naar Nismes: een volledig verslag en foto’s staan op de website
- vlinderhappening op 17 juli: een 60 tal mensen namen deel. Het evenement werd als geslaagd beschouwd. We vonden het wel spijtig dat onze voorzitter niet kon aanwezig zijn. (Vakantie?)
- Vlindertelweekend 31 juli-01 augustus. Martin analyseerde de telgegevens die terug te vinden zijn op de website van natuurpunt. Acht Bilzenaren stuurden hun telling in.

3.

Telgegevens van de leden van de vlinderwerkgroep Bilzen
De gegevens worden nog steeds regelmatig doorgestuurd aan Martin. Op de website kan je de gegevens opvolgen.
Opmerking: als je in een ander telhok dan die je werden toegewezen vlinders ziet, dan mag je die ook doorgeven. Gewoon even het nummer van het hok opzoeken.

4.

Landschaps doe dag in VECHMAAL –Monnikenhof - op 5 september 2010
Het door de stad Bilzen geadopteerde dwergblauwtje komt er aan bod. Daarom zal onze vlinderwerkgroep er een stand moeten opbouwen en bemannen.
De organisatie (regionaal landschap Haspengouw) stelt het volgende ter beschikking:
- open tent
- tafel
- banner met het dwergblauwtje. Na afloop krijgen we de banner mee. Te gebruiken bij andere gelegenheden
Martin heeft al heel wat documentatie verzameld en heeft een laptop en beamer besteld bij de stad.
Paul en Roland zullen de stand gaan klaarzetten. Alle andere gegadigden zijn welkom. (zie mail van Martin)
Martin zal 4 deelnemers opgeven voor de receptie.
Zijn er nog vrijwilligers om Paul in de namiddag te helpen bij onze stand?
Roland en Lizette zullen in de loop van de namiddag zeker gaan. (na 15u)

5.

Scholenproject
Roland neemt contact met Guy Brepoels (familielid van Lizette) – schoolhoofd van o.a. de lagere school Mopertingen. We zullen hem vragen op welke manier we het best te werk gaan om ons scholenproject te starten. (Mail verstuurd op 24-08)
Enkele onderdelen van het project:
- inzaaien van een perceel in of rond de school met een vlinder vriendelijk mengsel.
- aanbieden van een volledig lessenpakket, waar de leerkracht onmiddellijk en zelfstandig mee aan de slag kan. Geschikt en aangepast aan de vier graden.
- verdelen van vlinder poppen
- kleur – en tekenwedstrijd, met bijhorende prijzen.
- in de maand juni een wandeling met vlindergids(en)

6.

Filmavond: 30 november in de Kimpel
Martin heeft de toestemming van de Nederlandse vlinderstichting om de film te vertonen. De kimpel is gereserveerd en de contacten met ‘de waterman – natuurwinkel’ zijn gelegd.
Inleiding van de film: jaaroverzicht van onze activiteiten.
Verzamel al jullie vlinderfoto’s en foto’s genomen tijdens de diverse activiteiten. We kunnen dan een slideshow klaarmaken en die als achtergrond laten lopen bij het binnenkomen van de toeschouwers + tijdens het drankje en hapje achteraf.

7.

Actieplan van de stad Bilzen : ‘DWERGBLAUWTJE’
Martin stuurde per mail dit boek aan iedereen door. Voor je begint te printen doet Martin navraag bij de stad of er nog gedrukte exemplaren zijn. Hij zal er dan eentje voor iedereen meebrengen.
We moeten de inhoud van het actieplan eens opnieuw doornemen met de stad. Zo zijn er afspraken te maken over maaibeheer.
Ook met RLH moet eens gesproken worden. Bvb: het gebied tussen de motmolen en Alden Biesen werd zo netjes kaal gemaaid dat een vlinder er snel zijn biesen pakt…

8.

Toekomstige activiteiten 2011
Ieder jaar roept natuurpunt op om mee te doen aan het tellen van de eitjes van de sleedoornpage. Het lijkt ons een interessante oefening om eens te zoeken in Bilzen.
Aan iedere teller de volgende vraag:
Inventariseer aub de sleedoorn struiken in je telhok(ken)
In het voorjaar trekken we er dan gezamenlijk op uit om de eitjes te zoeken. Wie weet welke ontdekking we dan wel doen, zeker als je weet dat de sleedoornpage echt niet vaak voorkomt.

Volgende vergadering: maandag 11 oktober 2010 om 19 u

Verslaggever: Roland Vanherle