Verslag vergadering 2/6/2010

Vergadering 2 juni 2010


Aanwezig: Jan, Jens, Martin, Dirk, Filip en Ronny.
Verontschuldigd: Theo, Saskia, Erik en Marlene.

 1. Martin dient een copie te hebben van de aankoop van de vlindernetten voor de toelage van het Tandem-project.
 2. De cursus is niet doorgegaan omdat er slechts 3 man hadden ingeschreven. Volgend jaar dient er meer reclame gemaakt te worden.
 3. Marlene meldt dat de vlinderposter niet beschikbaar is bij ANB. Martin zegt dat Lien er werk moet van maken om deze te laten drukken zoals hij in de ‘13’ vorig jaar is verschenen.
 4. Vanuit de scholengemeenschap Bilzen doen enkel de scholen Hoelbeek en Martenslinde mee. Deze scholen hebben een lessenpakket ontvangen. Dit betekent ook dat er op 30 november in de Kimpel tijdens de filmavond de tekeningen zullen opgehangen worden in de foyer van de Kimpel. De wandeling met de scholen gaat niet door.
 5. Tellingen:
  1. Er zijn reeds tellingen binnen. Het aantal soorten vlinders begint te stijgen: maart: 5; april: 18; mei: 16.
  2. De inventariseerders dienen de maanden enkel op te schrijven met 4 voor april, 5 voor mei, …; Ook de FS1234 dient steeds volledig ingevuld in het excell-vakje voor iedere vlinder.Er mag geen blanco regel tussen hokken of dagen.
 6. Martin begrijpt niet waarom Lien hem gebeld heeft om een tweede vlinder voor 13. Martin had er reeds twee doorgegeven.
 7. Vlinderhappening op de Branderij 17 juli 2010.
  1. Filip geeft uitleg: NP Lanaken doet wandeling in Komveld, NPMunsterbos doet wandeling Branderij. Er komt een drankenstand bij de loskade Branderij tvv NP.
  2. De aanvang is om 13.00 uur tot 18.00 uur.
  3. De gemeente Bilzen zorgt voor tentjes (Filip).
  4. De pr wordt verzorgd door de stad Bilzen en de gemeente Lanaken.
  5. Bart Hoelbeek heeft een folder ontworpen. De folder is goed, maar er dient nog iets bij geplaatst (zeer belangrijk). De folder is voor de huis aan huis bedeling in Eigenbilzen, Munsterbilzen, Gellik.
  6. Martin regelt de drankstand.
 8. Studiereis Vlinderwerkgroep 3 juli 2010.
  1. De reis is met partner.
  2. Jan en Martin zorgen voor de wandelroutes en de eetplaats ’s middags.
  3. Het vertrek is om 7.30 uur aan de Kimpel, terug rond 19.00 uur.
  4. De bus wordt betaald door de stad Bilzen.
  5. Iedereen betaalt zijn eten.
  6. Inschrijven is verplicht en kan tot en met 20 juni bij Konings Filip.
 9. Film 30 november 2010.
  1. Met stand oxfam: na consultatie Anja Milik (relatie met fairtrade gemeente).
  2. Tentoonstelling kindertekeningen met aangepaste prijzen (loepepotje voor ieder kind en iets meer voor de eerste drie) én een jury van alle aanwezigen (nog uit te werken).
  3. De film is bij Martin. Hij gaat eens zien hoe lang dat de film duurt?.
  4. Er moet zeker een overzicht van de vlindergroepwerking 2010 komen.
 10. Vlindervriendelijk maaibeheer industriezone Taunusweg.
  1. Martin en NP Munsterbos maken een beheersvoorstel vlinders (bepaald maaibeheer, aanplant bepaalde soorten, …)
  2. Dit voorstel wordt in een contract gegoten opdat de gemeente dat kan communiceren met de bedrijfsleiders.
 11. Vlinderwandeling met senioren 4 juli 2010.
  1. Er waren 12 deelnemers.Enkele bijzondere vlinders werden gespot zoals het bruin dikkopje , kleine vos , groot dikkopje en bont dikkopje.
  2. In totaal werden er 12 soorten geteld.

 1. VOLGENDE VERGADERING: 23 AUGUSTUS 2010 OM 19.00 UUR.

Verslaggever: Filip Konings

Terug naar boven

© 2022 Bilzen Vlinderstad