Verslag vergadering 11/10/2010

Verslag vlinderwerkgroep van 11 oktober 2010

Overzicht van de tellingen.

Martin geeft een overzicht van de resultaten:
80 van 94 hokken zijn geteld. Dat is 85%. In 2009 zijn er 6295 vlinders geteld, in 2010 zijn er nu reeds 8095 vlinders geteld.
Martin geeft ook mee dat de vlindersite moeilijk op de website van de stad Bilzen te vinden is. Kan dit anders?

Landschapsdoedag.


De vlinderstand van de stad Bilzen stond op de landschapsdoedag in …… Paul , Roland en Lizette bemande de stand en ontvingen goede complimenten voor het gedane werk door de Vlinderwerkgroep.

Scholenproject

Guy Brepoels van de gemeentelijke school klaagt over het overaanbod van dergelijke projecten bij de scholen. Vlinderstruiken kunnen wel aangeplant worden, maar venkel en dergelijke blijven zeer moeilijk.
Martin geeft in dit kader nog mee dat Ludo Elsen aangeeft om geen cocon te leveren, maar om rupsen aan de scholen te geven. Hiermee komen we op het punt dat we best volgend jaar kolen gaan kweken in de scholen (witte kool of bloemkool) om alzo koolwitjes te krijgen. Het lessenpakket hebben we reeds en er zou een tekenwedstrijd aan verbonden moeten worden.

Filmavond

Er wordt gevraagd om het gratis telefoonnummer door te geven aan Martin.
Er wordt afgesproken om bij de gemeentelijke gebouwen een A3-affiche op te hangen.
Op de avond zelf zal Guy Swennen het voorwoord doen en zal Martin een overzicht geven van de resultaten van 2010.

Stad Bilzen actieplan dwergblauwtje

Er is nog weinig beweging in de werken op het terrein langs het Albertkanaal door het Agentschap Natuur en Bos.
Er werden reeds door ANB kappingen uitgevoerd maar dit gebeurde slechts in juni.
Ook de kappingen in het ENA-bos ten noorden van de Hollandse weg hebben aanleiding gegeven tot het niet broeden van de havik en ransuil.
Schepen Guy Swennen stelt voor om het gebied van de Branderij aan te kopen van de Scheepvaart.
Filip Konings dient aan ANB te vragen om de bomen in het verlengde van de Schaaienbosstraat te mogen kappen.

Tellingen sleedoornpage

Deze worden uitgevoerd door Natuurpunt en de teldagen worden aan de vlinderwerkgroep medegedeeld.

Ontwerp herinrichten van industrieterreinen

Martin heeft een ontwerp gemaakt. De vergadering heeft dit besproken en een voorstel charter wordt op de volgende vergadering voorgesteld.

Volgende vergadering
9 december 2010.
mogelijke agendapunten: jaarprogramma 2011; actie naar de particulieren (Boxbergheide): meest vlindervriendelijke tuin; samenwerking met andere vlinderwerkgroepen, excursie Virton, merchandising ‘Bilzen loves butterfly’.