Verslag film in de Kimpel

Verslag filmavond in de Kimpel op 30 november 2010

Op 30/11/2010 organiseerden de vlinderwerkgroep van de stad Bilzen in samenwerking met Natuurpunt Zuidoost-Limburg ,

de wereldwinkel van Oxfam , de natuurvoedingswinkel "De Waterbron" en het tandemproject een filmavond over

dagvlinders in Nederland en Vlaanderen.

De grote spelbreker was het slechte weer , maar ondanks dit trotseerden er toch een 40- tal personen de gladde wegen.

Vooreerst werd er een kort overzicht gegeven van de telresultaten van 2010.

Ongeveer 72% van het grondgebied Bilzen werd in kaart gebracht door een 10- tal leden van de werkgroep.

Alle gegevens werden samengebracht in een database om de ontwikkeling te kunnen volgen op langere termijn.

Zo stelden we vast dat 2010 een zeer goed jaar was voor onze dagvlinders en onze zeldzame soorten er nog op vooruit zijn gegaan.

In totaal werden er in 2010 zo maar eventjes 9127 vlinders geteld en werden er 33 soorten waargenomen.

De volledige telling kan je terugvinden op www.bilzenvlinderstad.be

Na deze samenvatting nam Schepen Swennen het woord en gaf een korte uitleg over het vlindergebeuren in de stad Bilzen.

Het is en blijft een uniek project in Vlaanderen en wekt enorm veel belangstelling van andere gemeenten en verenigingen.

De film zelf was een grote verzameling van unieke beelden.

Zo konden we het intieme leven van dagvlinders bewonderen waarin alle aspecten van hun levenswijze en boeiende gedrag aan de orde kwamen ,

waaronder de gedaantewisseling van rups tot vlinder.

Ook gaf de film een duidelijk beeld over hun leefgebied zoals bos , heide en venen , graslanden en duinen.

Door de stad Bilzen werd na de vertoning nog een klein geschenk overhandigd aan alle mensen van de werkgroep

voor de vele inspanningen van de laatste 2 jaar.

Na de voorstelling werd er nog druk nagepraat over deze mooie film en werden de info-standen van Natuurpunt , Oxfam

en de natuurvoedingswinkel bezocht.

Dit was een avond om zeker in de toekomst nog eens te herhalen.