Geschiedenis

Beginfase

In 2009 werd de vlinderwerkgroep opgericht in verband met het uitroepen van Bilzen tot "Vlinderstad".

In verband met het GALS-Project werd het dwergblauwtje geadopteerd door de gemeente Bilzen.

Door de moeilijkheden om tot een geschikt terrein te komen en te beheren werd verkozen om meteen

alle vlinders in Bilzen te beschermen.

Verdere ontwikkeling

Er werd een werkgroep opgericht met deelnemers uit alle verenigingen van Groot Bilzen.

Hieruit werden 25 mensen gevraagd om te monitoren.

Ook de scholen worden betrokken bij deze actie.

Zadenmengsels zullen aan de mensen van Bilzen uitgedeeld worden.

Een grote akker in Merem en op verschillende rotondes werden bloemenmengsels ingezaaid

om als nectarplanten te dienen voor onze vlinders.

Ook allerhande struiken zullen door de gemeente aangeplant worden.

In de "Dertien,werd een poster afgedrukt met daarop de meeste bekende vlindersoorten van bij ons.

Op 19 mei zal een vlindercursus ingericht worden voor alle mensen die dit willen.

Op 28 juni zal een praktijkles plaatsvinden.

Onder de leden van de werkgroep werden 3/4 van de UTM hokken van Groot-Bilzen verdeeld zodat

een goede inventarisatie kan plaatsvinden.Maandelijks worden al deze hokken minstens eenmaal bezocht.

De gegevens van de inventarisaties worden opgenomen in een centrale database zodat er op het einde

van het jaar een goed overzicht bestaat hoe het gesteld is met de vlinderpopulatie in Bilzen.

Tevens werd er een oproep gedaan aan alle inwoners van Bilzen om mee te tellen en deze gegevens

door te geven aan de Milieudienst.Ook deze gegevens worden verwerkt.

Op 2 augustus is er dan de jaarlijkse vlinderwandeling die om 14 u vertrekt aan de brug van Eigenbilzen.

In november zal er een voorstelling gegeven worden over de vlinders en zullen ook de resultaten

van het voorbije jaar toegelicht worden.