Monitoring proefbermen 2014

Verslag monitoring hogere planten in drie bermen van de gemeente Bilzen op dinsdag 30 september 2014

Aanwezig: Jan Gabriëls, Martin Stinckens, Theo Schaelenbergh, Jos Vandebroek

Op dinsdag 30 september was het om 14.00 uur verzameling geblazen ten huize van Martin.

Het was een bijzonder mooie herfstnamiddag en dat beloofde voor de monitoring van drie

bermen in de gemeente Bilzen: deTabaartstraat, de Hoelbeekstraat en de Bivelenweg.

De Tabaartstraat

Deze bestaat voornamelijk uit grazige vegetatie met veel bloemen. In totaal werden hier 51 verschillende soorten hogere planten opgetekend uit 21 verschillende families. De meeste soorten zijn algemeen tot vrij algemeen. Ze komen dan ook in de drie bermen veel voor en werden met een lichtgroene kleur aangeduid in de overzichtstabel. Het betreft 20 soorten uit de tabel. Belangrijk is alleszins dat er heel wat voedsel en waardplanten voor verschillende soorten dagvlinders voorkomen. De niet algemene soorten werden van een * voorzien achter hun naam. Wilde marjolein kwam hier slechts met één bosje voor en Akelei is een tuinplant from Martin's garden en hoort hier in feite niet thuis. Verder werden hier twee gestroomlijnde Aalscholvers opgemerkt.

Atalanta Vanessa atalanta

Hoelbeekstraat

Het betreft enkel de oostkant van deze straat die bestaat uit een stevige talud met verspreid veel bomen en struiken.

Ook hier werden 51 soorten geïnventariseerd verdeeld over 28 verschillende families. Op de soms brede berm kwamen verspreid bomen en struiken voor met daartussen open, bloemrijke zones. Vooral Wilde marjolein groeit hier bijzonder talrijk.

We waren net op tijd om te verhinderen dat de hele berm volledig gemaaid zou worden.

Belangrijk is wel dat voor komend jaar het gefaseerd maaien duidelijker wordt aangegeven.

De meeste families van de hogere planten komen in deze berm voor. Het fasebeheer in maaien moet hier zeker veel soorten dagvlinders opleveren.

Bivelenweg

Deze weg loopt van Merem naar Hoeselt maar wordt slechts vanaf het begin tot aan de versmalling met het fietspad als te beheren berm weerhouden.

Hier werden de meeste soorten hogere planten waargenomen namelijk 55 verdeeld over 23 families van de hogere planten.

Het is vooral een grazige bloemrijke berm met weinig opslag van struiken. Is tevens gemakkelijk in fasen te maaien mits duidelijke afspraken.

Dagpauwoog Aglais io

Dagvlinders

Tijdens ons onderzoek van de hogere planten in deze drie bermen werden ook een aantal dagvlinders gespot. Een overzicht van deze waarnemingen vind je in volgende tabel.

De aanwezigheid van een veld Gele of Witte mosterd Sinapis alba in een kleinschaliger landschap maakt Bivelenweg speciaal vlindervriendelijk. Van de Gele luzernevlinder Colias hyale werden drie exemplaren van dichtbij gezien met speciale verrekijkers van Jos en Theo.

Tabel met overzicht van de opgetekende hogere planten in de drie gemeentebermen van de Stad Bilzen

(Indien de Excel file niet opent omdat de bandbreedte limiet overschreden is ,

Klik dan op het pijltje rechts en open. Of klik op download dit bestand beneden en open.)

{aridoc engine="google"width=650"height="550"}documenten/Monitoring bermen in de gemeente Bilzen op dinsdag 30 september 2014.xlsx{/aridoc}

Besluiten

  • Het maaibeheer van drie bermen in de stad Bilzen is een zeer belangrijk en veelbelovend wetensschappelijk experiment. Deze inventarisatie dient als referentie voor verder onderzoek naar diversiteit en zeldzaamheid van hogere planten met de aanwezigheid van vele soorten dagvlinders.
  • Jaarlijks dienen de dagvlinders in deze bermen over het hele vlinderseizoen opgevolgd te worden. Alzo bekomt men een goed beeld van de kwaliteit van de verschillende bermen voor de aanwezige dagvlinders.
  • Het maaibeheer in fasen dient duidelijker te worden aangegeven om in de toekomst mogelijke misverstanden te vermijden. Aanwezigheid van markeerpaaltje is aan te raden.
  • Belangrijk is het ook om met verschillende mensen van de Vlinderwerkgroep de inventarisatie uit te voeren op verschillende tijdstippen van het jaar. Afspraken kunnen gemaakt worden op vergaderingen van de Vlinderwerkgroep van de Stad Bilzen.
  • Eveneens is het aan te bevelen om niet alleen met Vlindernet en Vlinderboek op stap te gaan maar ook zich een Vlinderkijker aan te schaffen. Theo en Jos hebben duidelijk meer (in detail) gezien dan Martin en ikzelf.

    Het mag voor iedereen duidelijk zijn dat we na deze zware arbeid grote dorst hadden. Een triple was een waardige afsluiter van deze leerrijke en boeiende namiddag.