Activiteiten 2022


* 30 maart :vergadering vlinderwerkgroep om 19.30u.

* 14 mei : Wandeling cursisten om 14 u. Samenkomst brug Eigenbilzen.

* 17 mei : vergadering vlinderwerkgroep om 19.30u.

* 2 juli : Wandeling cursisten op de Lieteberg om 14u.

* 21 augustus : Wandeling voor bevolking om 14u. Samenkomst brug Eigenbilzen.