Activiteiten 2011


Maart-April :

verdeling bloemenzaadmengsels onder de bevolking.

Aanplanting vlindervriendelijke struiken en inzaaien percelen bloemenzaadmengsels door de Stad Bilzen.

April-Mei

Inschrijven meest vlindervriendelijke tuin te Bilzen.

Zie wijze van inshrijven en tuintips verder opdeze website.

Mei

27 mei om 14 u. :Voorstelling film : Vlinders in Nederland en Vlaanderen voor de senioren.

Deze film gaat door in het Seniorenhuis van de Stad Bilzen ,Camille Huysmansplein 14 te Bilzen.

Juni

Op 28 juni nodigen we de Lagere Scholen van Bilzen uit op de "Branderij" om kennis te maken met onze vlinderpopulatie.

De scholen zullen hier tijdig nog een brief voor inschrijving ontvangen vanuit de Stad Bilzen.

Inschrijven kan tot en met 1 mei.

Er wordt met de toeristentrein voor de verplaatsing gezorgd.

Juli

Op 9 juli : studieuitstap leden vlinderwerkgroep naar Thoriny.

Op 17 juli vlinderhappening voor de bevolking op de "Branderij "

Deze dag gaat door van 13 tot 17 u.

Initiatief van de Stad Bilzen met de vlinderwerkgroep.

Gratis transport met toeristentrein vanaf brug te Gellik naar de " Branderij".

Vlindernetje en loupe meebrengen indien mogelijk.

Er zijn voldoende gidsen om iedereen kennis te laten maken met onze vlinders.

Augustus.

Op 6 en 7 augustus.

Door mee te tellen met de tuinvlindertelling van Natuurpunt, help je om veranderingen

van de biodiversiteit in je buurt in kaart te brengen. Bovendien is het leuk om naar vlinders

te kijken en de verschillende soorten te herkennen.

Iedere uitgave van de "Dertien".

In iedere uitgave zal er de vlinder van de maand vermeld worden.

Tellingen vlinders in Bilzen.

De werkgroep gaat ook dit jaar weer een telling doen per maand van de soorten en aantallen vlinders in onze Stad.

Op deze manier kunnen we jaarlijks een beeld krijgen hoe het gesteld is met onze natuur in Bilzen en kunnen er

in samenwerking met de milieudienst afspraken gemaakt worden om van Bilzen een blijvend vlinderparadijs te maken.