Eerste indruk: weer minder vlinders in 2020

 

De Vlinderstichting

5-OKT-2020 - Het meetnet vlinders loopt tot eind september en een groot deel van de tellingen zijn al. We kunnen dus, met een slakken om de arm, de eerste balans opmaken. In 2020 zijn er weer minder vlinders in de voorgaande perioden. Er waren wel soorten die erg goed vlogen en veel meer werden dan gemiddeld, maar de totaalbalans is helaas negatief.

Deel deze pagina    

In 2020 en in de voor decennia (Bron: Meetnet vlinders) In de grafiek zien we de paar vlinders per telling op de routes in verschillende perioden. We zien dat hoe recenter de periode is, des te minder vlinders er worden geteld. In 2020 is het weer pils dan in de voorgaande perioden. In het vroege voorjaar en september waren er dit jaar wel wat meer vlinders, maar dat weegt niet op tegen de veel lagere aantallen in de zomer, de periode dat de vlinders op hun top zijn. Naast de al lang wordt het een van de extreme droogte nog een extra klap gegeven. Dat wil niet in 2020 beter sterven dan het gemiddelde over het afgelopen dertig jaar. Het boomblauwtje, de atalanta, het klein koolwitje en het bruin blauwtje deden het prima en vlogen goed dit jaar. Dit hebben minder te lijden onder de droogte van de afgelopen drie jaar. Het bruin blauwtje is een soort die op hele droge pekken uitstekend gedijt. Ook is de een mobiele vlinder die gemakkelijk kilometers en zo vliegt nieuw leefgebied goed kan bereiken. De waardplant, waar de rupsen op zijn gespecialiseerd, is onder andere reigersbek. Deze plant heeft het, juist de droogte, heel goed gedaan.

 

 

Bruin blauwtjes in de routes, 2020 (rood) met de eerste 1990 (blauw) (Bron: Kars Veling, grafiek: meetnet vlinders)

 

Klein geaderd witjes in de routes, 2020 (rood) met de gemiddelde vanaf 1990 (blauw) (Bron: Kars Veling, grafiek: meetnet vlinders)

 

De algemene kleine vos had in 2020 een slecht jaar (Bron: Kars Veling) Maar er zijn zeker ook verliezers. De soorten van de heide hebben alle klappen van de toch al zeldzame soorten heideblauwtje, heivlinder en kommavlinder hadden echt een dramatisch jaar. Ook algemene soorten als kleine vos, bruin zandoogje en koevinkje in 2020 veel minder dan in het gemiddelde van het afgelopen dertig jaar. En bij de winnaars net het klein koolwitje werd genoemd, vinden we onder de verliezers een ander koolwitje, het klein geaderd witje. Dit is wel goed. Het klein geaderd witje is meer een soort van halfnatuurlijke en natuurlijke, wat vochtiger leefgebieden, het klein koolwitje veel is en ook in droog, agrarisch en bebouwd gebied prima overleeft. In samenwerking met het CBS zijn de trends van het CBS in samenwerking met het CBS,maar het negatieve beeld zal niet kunnen worden.

De meetnet vlinders is een onderdeel van het Landelijk Meetprogramma Vlinders dat wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV en onderdeel is van het Netwerk Ecologische Monitoring

Tekst en foto's: Kars Veling, De Vlinderstichting (leadfoto: heivlinder)
Grafieken: meetnet vlinders