Aanwezig : Schoenmaekers Veerle , Vanherle Roland en Lizette , Gabriƫls Koen , Stinckens Martin , Coppin Michael en Peeters Dirk.

Verontschuldigd : Konings Filip en Gabriƫls Jan.

 

Agendapunten :

 

1. Verslag vorige vergadering werd goedgekeurd.

2. Overzicht waarnemingen.

    Het voorjaar was normaal tot uitstekend.

    De zomer heeft heel wat waardplanten laten uitdrogen zodat bepaalde waardplanten verdroogd waren.

    Vlinders konden geen eieren leggen op deze planten. De gevolgen zullen waarschijnlijk volgend jaar voelbaar zijn.

    Vooral de Dagpauwoog , Kleine vos en Landkaartje hebben hier fel onder geleden.

    Tevens hebben we vastgesteld dat er een nieuwe Sluipwesp aanwezig is die haar eieren in de cocons van de vlinders

    legt en alzo de cocons parasiteren. De voorbije jaren werden enkel de volwassen rupsen geparasiteerd.

    Verder onderzoek zal dit probleem moeten uitklaren

    Deze Sluipwespen werden voor onderzoek naar een labo gestuurd.

    Zie resultaten van dit jaar op onze website.

3. Maaibeheer bermen.

    Een pluim voor de milieudienst die dit in goede banen geleid heeft.

    Stilaan moeten we de bevolking meer inlichten over het nut van deze werkwijze.

    Voor het behouden van onze bijen en vlinders en andere insecten is dit een must. Er is geen weg meer terug.

4. Voor volgend jaar moeten we opnieuw bij de Dienst van de Waterwegen attesten aanvragen om langs het

    Albertkanaal te mogen rijden. Dit jaar is dit een beetje in het water gevallen.

5. Konings Filip zal er voor zorgen dat de betalingen van onze uitstap naar Barvaux uitbetaald worden.

6. Bermtellingen.

    Wegens het zeer warme weer is er dit jaar geen telling gedaan.

    We maken opnieuw een afspraak met Jan om volgend jaar systematisch deze tellingen te doen.

    Best is dat Jan een mailtje doet wanneer het voor hem past zodat mensen van ons hem kunnen helpen bij deze taak.

7.Infoavond op 16/11 om 20 u in de Blondeswinning.

    " Vlinder-en Bijenvriendelijke tuinen".

   Sprekers zijn Coppin Michael en Verachtert Wim van Natuurpunt.

   Uitnodigingen zullen gemaakt worden op de Milieudienst van Bilzen zodra de titels van de lezing bekend zijn.

   De stad Bilzen zorgt voor een beamer.

   Martin zal uitnodigingen sturen naar de leden van Natuurpunt , Alebi , Orchis , De Bijenbond , Limburgs Landschap en

   Lin in het Groen.

   Ook zal Martin contact opnemen met radio BO en met de Uit databank.

   De milieudienst zal een artikel in de Demerbode laten zetten.

   De Stad Bilzen zorgt voor de uitnodigingen aan de gemeente raadsleden en aan de milieudiensten.

8. Memorandum.

    Roland Vanherle zal zich engageren om dit te schrijven.

9.Vlindercursus 2019.

   Er is geopteerd om volgend jaar een nieuwe vlindercursus te organiseren.

   Dit moet nog verder uitgewerkt worden.

   Deze zal plaatsvinden in april.

10. Datum volgende vergadering : donderdag 8 november om 19.30u.